Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 26. 9. 2021

Farní informace na 26. neděli v mezidobí - 26. 9. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
27. 9. 2021
Pondělí
18:00
Za + Piusa a Marii
28. 9. 2021
Úterý
09:00
Za farníky
29. 9. 2021
Středa
18:00 
Za + Václava Procházku, manželku, rodiče a duše v očistci
30. 9. 2021
Čtvrtek
07:30
Poděkování a prosba o požehnání pro rodinu Slaninkových
1. 10. 2021
Pátek
18:00
Za + kněze Josefa Sedláčka
2. 10. 2021
Sobota
7:30, 18:00
R: Za dobrodince a + Marii
V: Za živé a + osadníky z Pulic

 

3. 10. 2021
Neděle

08:00

18:00

R: Za + otce Josefa Smolu, dobrušského rodáka

V: Za + Jana Rafaela, za živé a + členy z rodu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do celodiecézní sbírky na církevní školství jste minulou neděli přispěli spolu sumou 20791 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Dnešní neděli je sbírka na Pastorační centrum.
  2. Zveme vás na koncert v rámci hudebního festivalu F. L. Věka do kostela sv. Václava v Dobrušce dnes 9. v 17:00 hod.
  3. V úterý 28. 9. je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Zveme vás na farní den, který začne poutní mši svatou v kostele sv. Václava v Dobrušce v 9:00 hod. Hlavním celebrantem bude Filip Foltán, administrátor farnosti – děkanství Opočno. Po mši svaté vás pak zveme do pastoračního centra na farní posezení a drobné občerstvení, které se připraví z toho, co kdo přinese, abychom se i takto mohli podělit o dobra, která nám Pán požehnal a posílit vzájemné společenství. Pitní režim bude zabezpečen. Zároveň začne farním dnem opět fungovat farní kavárna. Děti se můžou těšit na jízdu na oslíkovi.
  4. Zveme vás na mši svatou za účastí dětí každou středu v Dobrušce od 18:00 Taky vás zveme na páteční mši svatou v Dobrušce, která bude zakončena Eucharistickou adorací. Vměsíci říjnu vás chceme povzbudit k modlitbě posvátného růžence zvláště ve společenství, či už domácím, anebo v kostele půl hodiny přede mší svatou. 
  5. V tomto týdnu je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou, podle potřeby i po mši svaté. Je i první sobota v měsíci a proto bude 10. mše svatá v Dobrušce také ráno v 7:30.
  6. Od příští neděle 10. budeme v Osečnici opět slavit mši svatou v neděli v 11:00 hod. a v Solnici v 9:30 hod.  
  7. Zveme vás na ročník svatováclavského farního plesu 2. 10. 2021 od 19 hod. v hostinci Skalka v Podbřezí. Zahraje Duha music z Dobrušky. V ceně vstupenky ve výši 300 Kč je zahrnut přípitek, večeře, hudba a pronájem sáluVstupenky, kterých je stále dostatek, je možné si zakoupit v kanceláři děkanství v Dobrušce nejpozději do 29. 9.
  8. Vyučování náboženství začne od 4. října. Podrobný rozvrh bude zveřejněn v průběhu příštího týdne.
  9. Nabízíme vám možnost zúčastnit se intenzivního metodického semináře o metodách biblické práce s A. Hechtovou – „Kreativní přístupy k Bibli, číst Bibli (nejen) ve společenství“, který se uskuteční v pátek 15. 10. 2021 od 8:30 do 13:00 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina. Bližší informace přihlášeným zašleme a prosíme o přihlášení nejdéle do 11. 10. 2021 na odkazu: https://forms.gle/HvrAfQPxmgwqv4GN9

Vytyčovat příliš jasné hranice toho, co je vně, a zároveň neschopnost žít evangelium: to jsou dva omyly, na které Ježíš upozorňuje a volá nás, abychom bděli sami nad sebou a žili v srdečné otevřenosti dialogu s tím, kdo nemůže nebo nechce patřit do křesťanského společenství.                            

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek