Farní informace na 25. neděli v mezidobí – 19. 9. 2021

Farní informace na 25. neděli v mezidobí - 19. 9. 202

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
20. 9. 2021
Pondělí
18:00
Za zdraví a Boží pomoc
21. 9. 2021
Úterý
07:30
Poděkování za 30. výročí sobáše Renátky a Ladislava a Boží požehnání pro celou rodinu
22. 9. 2021
Středa
18:00 
Za zdraví a pokoj i Boží požehnání pro celou rodinu
23. 9. 2021
Čtvrtek
07:30
Za zdraví a Boží pomoc pro mamičku Elišku a miminko
24. 9. 2021
Pátek
18:00
Za rodinu Štodtovu
25. 9. 2021
Sobota
18:00

Za + Václava a Žofii Syrovátkovy a rodiče

26. 9. 2021
Neděle

08:00

19:30

R: Za + Anežku a Václava Řehákovy a živé i + příbuzné

V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli je celodiecézní sbírka na církevní školství. Příští neděli 9. bude sbírka na Pastorační centrum.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Hrošky v sobotu 9. v 16:30 hod.
  3. Zveme vás na koncert v rámci hudebního festivalu F. L. Věka do kostela sv. Václava v Dobrušce příští neděli 9. v 17:00 hod.
  4. Zveme farníky na ročník svatováclavského farního plesu 2. 10. 2021 od 19 hod. v hostinci Skalka v Podbřezí. Zahraje Duha music z Dobrušky. V ceně vstupenky ve výši 300 Kč je zahrnut přípitek, večeře, hudba a pronájem sáluVstupenky, kterých je stále dostatek, je možné si zakoupit v kanceláři děkanství v Dobrušce každý den v pracovním týdnu dopoledne.
  5. Nabízíme vám možnost zúčastnit se intenzivního metodického semináře o metodách biblické práce s A. Hechtovou – „Kreativní přístupy k Bibli, číst Bibli (nejen) ve společenství“. Obsahem bude prezentace konkrétních metod praktické práce s Biblí vhodných pro setkání nad biblickými tématy ve skupinách a promýšlení některých biblických témat. Seminář se uskuteční v pátek 15. 10. 2021 od 8:30 do 13:00 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina. Bližší informace přihlášeným zašleme. Zájemce, prosíme, o přihlášení nejdéle do 11. 10. 2021 na tomto odkazu: https://forms.gle/HvrAfQPxmgwqv4GN9

 Dítě je chudé v nejvyšší míře, je bezbranné, prožívá naprostou závislost na tom, kdo se buď o něj může starat, nebo je může opustit. To je tedy rozlišení toho, kdo je služebníkem: je to ten, kdo umí přijmout a obejmout ty, kteří neznamenají nic, kdo dokáže zaujmout místo posledních. S nimi se totiž ztotožňuje Ježíš. On sám pak řekne na jiném místě: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (srov. Mt 25,40)… Ano, v křesťanském společenství patří první místo tomu, kdo přijme věrné následování Pána Ježíše, který ve službě a v ponížení až na kříž hledal vždy a jenom poslední místo, to, které mu nikdo nemohl vzít (srov. Flp 2,5–11). Jenom tak se s ním můžeme ztotožnit a skrze něj i s Otcem, který ho poslal. 

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek