Farní informace na 24. neděli v mezidobí – 12. 9. 2021

Farní informace na 24. neděli v mezidobí - 12. 9. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
13. 9. 2021
Pondělí
18:00
Za zesnulou Marii, Annu, Michala a Ruda a za pokoj v rodině
14. 9. 2021
Úterý
07:30
 
15. 9. 2021
Středa
18:00 
Za Ludmilu Kubíčkovou, rodiče a manžela
16. 9. 2021
Čtvrtek
07:30
 
17. 9. 2021
Pátek
18:00
Za + Teofila Krchnáka a manželku
18. 9. 2021
Sobota
18:00

Za + Marii Hofmanovou

19. 9. 2021
Neděle

08:00

19:30

R: Za + Jiřího Linharta a rodiče

V: 

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli bude celodiecézní sbírka na církevní školství.
  2. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Očelic v pondělí 9. v 17:00 hod.
  3. Ve středu 9. bude mše svatá v Bílým Újezdě sloužena výjimečně v 19:00 hod.
  4. Filharmonie Hradec Králové vás 9. 2021 od 19:30 hod. zve na koncert v rámci projektu „Svatá Ludmila – národní duchovní a kulturní dědictví“. Členům farnosti nabízí vstupenky za zvýhodněné vstupné 100 Kč. Bližší informace jsou ve vývěsce.
  5. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova v sobotu 9. v 16:30 hod.
  6. Zveme vás na koncert v rámci 2. ročníku varhanního festivalu do Přepych příští sobotu 18. 9. v 17:00 Vstupné 100 Kč. Více informací ve vývěsce.
  7. V pátek 9. v 19:00 hod. se uskuteční zasedání pastorační rady Dobruška. Své podněty můžete sdělit farním zástupcům nebo kněžím.
  8. Zveme farníky na ročník svatováclavského farního plesu 2. 10. 2021 od 19 hod. v hostinci Skalka v Podbřezí. Zahraje Duha music z Dobrušky. V ceně vstupenky ve výši 300 Kč je zahrnut přípitek, večeře, hudba a pronájem sáluVstupenky je možné si zakoupit v kanceláři děkanství v Dobrušce každý den v pracovním týdnu dopoledne.

 

 

Když se mluví o Ježíšovi jako o „nemesiášském“ Mesiášovi, neříká se nic abstraktního, ale zaznívá velmi konkrétní výpověď – říká se, že Ježíš pronikavě změnil všechny projekty Božího království a osvobození, které rozvíjely další náboženské skupiny (farizejové, zélóti, esséni), a měl dokonce kuráž navrhnout nový, jenž se postavil do téměř dokonalého protikladu vůči nim. Ježíšovi nešlo o přesunutí moci z bohatých na chudé nebo z Římanů na národního mesiáše, ale o zřeknutí se jakékoli moci a dosažení vítězství novým, dosud neznámým prostředkem – skrze porážku!                                              

 

 

 

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek