Farní informace na 23. neděli v mezidobí – 5. 9. 2021

Farní informace na 23. neděli v mezidobí - 5. 9. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
6. 9. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl
7. 9. 2021
Úterý
07:30
Na úmysl CM
8. 9. 2021
Středa
18:00 mše svatá na Studánce
Za živé a + členy rodiny Veverkovy a Senkovy
9. 9. 2021
Čtvrtek
07:30
Za + Viliama Haviara
10. 9. 2021
Pátek
18:00
Za + rodiče Vladislava a Františku Balogových
11. 9. 2021
Sobota
18:00

Za + Jitku Kvírencovou a + Marii Vošlajerovou

12. 9. 2021
Neděle

08:00

19:30

R: Za farníky

V: Za uzdravení vnučky, dar víry, dobré vztahy v rodině a Boží požehnání

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Prosíme rodiče, kteří chtějí přihlásit děti do nepovinného předmětu náboženská výchova, aby odevzdali závaznou přihlášku na farním úřadě v Dobrušce, nebo po mši svaté v našich kostelích nejpozději do neděle 12.9. Přihlášky jsou v zadní části kostela na stolku.
  2. Tuto neděli při všech mší svatých zpíváme hymnus k Duchu Svatému a prosíme ho o pomoc do nastávajícího školního roku. Zároveň žehnáme i školní aktovky.
  3. Zveme vás na tradiční pouť na Studánku u Chábor ve středu 8. 9. na svátek Narození Panny Marie. Začneme modlitbou posvátného růžence v 17:30 a pak bude mše svatá od 18:00 hod. Z toho důvodu mše svaté v Dobrušce a v Bílém Újezdě v 18:00 nebudou. Prosíme o pomoc při přípravě okolí kaple na tuto pouť (posečení trávy, pomoc s převozem laviček apod.). Děkujeme.  
  4. Zveme vás na koncert v rámci Českého varhanního festivalu do Přepych ve středu 8. 9. 2021 od 19:00 Varhany: Adam Viktora a soprán: Gabriela Eibenová. Více informací ve vývěsce.
  5. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Záhornice v sobotu 9. v 10:00 hod.
  6. A taky vás zveme na posvícenskou mši svatou do Očelic v pondělí 9. v 17:00 hod.
  7. Filharmonie Hradec Králové vás 9. 2021 od 19:30 hod. zve na koncert, který je součástí projektu „Svatá Ludmila – národní duchovní a kulturní dědictví“. Členům farnosti nabízí vstupenky za zvýhodněné vstupné 100 Kč. Bližší informace jsou ve vývěsce.
  8. V pátek 9. v 19:00 hod. se uskuteční zasedání pastorační rady Dobruška. Své podněty můžete sdělit farním zástupcům nebo kněžím.
  9. Zveme farníky na ročník svatováclavského farního plesu, který se bude konat dne 2. 10. 2021 od 19 hod. v hostinci Skalka v Podbřezí. K tanci a poslechu zahraje Duha music z Dobrušky. Pro zájemce jsou k dispozici vstupenky ve výši 300,- Kč. V ceně vstupenky je zahrnut přípitek, večeře, hudba a pronájem sáluVstupenky je možné si zakoupit v kanceláři děkanství v Dobrušce každý den v pracovním týdnu dopoledne.

 

 

Ježíš prožíval svou každodenní existenci jako vrcholné dílo krásy a dobroty zakořeněné v neustálém naslouchání Otci, jež mu dalo mocné slovo a jednání schopné vzdát plně slávu Bohu. Setrváme-li věrně v jeho následování, i my – kteří jsme podobně jako hluchoněmý dospěli k víře od pohanství, nikoliv od víry izraelského lidu – můžeme každý den prosit Boha, aby otevřel uši našeho srdce pro naslouchání jeho Slovu, abychom tak měli na rtech slova bratrství a v rukou skutky lásky k bližnímu.                                                                                        

 

 Vaši bratři v Kristu P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek