Farní informace na 16. neděli v mezidobí – 18. 7. 2021

Farní informace na 16. neděli v mezidobí - 18. 7. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
19. 7. 2021
Pondělí
18:00
Pondělí 16. týdne v
mezidobí
Za rodinu Baranovu
20. 7. 2021
Úterý
07:30
Úterý 16. týdne v
mezidobí
Za Marii Štěpánovou a celou rodinu
21. 7. 2021
Středa
18:00
Středa 16. týdne
v mezidobí
Za živé i + členy rodiny Vrátný
22. 7. 2021
Čtvrtek
07:30
Svátek sv. Marie
Magdalény
Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
23. 7. 2021
Pátek
18:00
Svátek sv. Brigity,
řeholnice,
patronky Evropy
Za + Františka Koláře, manželku, syna, dvoje rodiče a duše v očistci
24. 7. 2021
Sobota
18:00
Vigilie 17. neděle
v mezidobí

Za Růženu a Josefa Jarkovských, Annu a Adolfa Čtvrtečkovy, za živé a zemřelé členy obou rodin

25. 7. 2021
Neděle

08:00

19:30

17. neděle
v medziobdobí

R: Na úmysl CM

V:  Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 7. je sbírka na splácení půjčky na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Solniceneděli 18. 7. v 11:00 hod.
  3. Zveme vás na poutní mší svatou do Skuhrova v neděli 25. 7. v 11:00 hod.
  4. Zveme vás na ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 24. 7. – 1. 8. 2021 na Chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Více informací najdete na letáčcích vzadu v kostele a na webové adrese www.akademicketydny.cz

Pane, dnes tě prosím za mocné tohoto světa, za ty, kdo vládnou, i za ty, kdo jakýmkoli způsobem vedou druhé lidi. Pomáhej jim, aby své poslání prožívali jako službu k dobru druhých lidí. Ať nikoho neklamou demagogickými řečmi, ať své podřízené nepodvádí neuskutečnitelnými sliby a ať nikoho nevykořisťují pod záminkou, že pracují pro společné dobro.          

 Vaši bratři v Kristu Emil a Braňo

Přesunout se na začátek