Farní informace na 20. neděli v mezidobí – 15. 8. 2021

Farní informace na 20. neděli v mezidobí - 15. 8. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
16. 8. 2021
Pondělí
18:00
Pondělí 20. týdne v
mezidobí
Poděkování za Boží dary
17. 8. 2021
Úterý
07:30
Úterý 20. týdne v
mezidobí
Za zesnulé Věru Krskovou s manželem Josefem a dcerou Ilonou
18. 8. 2021
Středa
18:00
Středa 20. týdne
v mezidobí
Za zesnulého Bohumila Václavíka a požehnání pro živé syny Bohumila a Lukáše s rodinami a vnuky
19. 8. 2021
Čtvrtek
07:30
Čtvrtek 20. týdne mezidobí
Krchnák Vlado a rodičeí pro celou rodinu
20. 8. 2021
Pátek
18:00
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Za + Annu Markovou a celý rodi
21. 8. 2021
Sobota
18:00
Vigilie 21. neděle
v mezidobí

Za + Oldřicha Baláše

22. 8. 2021
Neděle

08:00

19:30

21. neděle
v medziobdobí

R: Za rodiny Černých a Nepovímovu

V: Za + Bohumila Václavíka s manželkou Hanou a celý rod a požehnání pro živé členy rodiny

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli je sbírka na pastorační centrum v Dobrušce.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen dnes 15. 8. od 14:30 hod., kterou bude celebrovat P. Ján Jakubovič, CM, direktor lidových misií.
  3. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 21. 8. od 16:30 hod.
  4. Vážení rodiče, podle zákonů České republiky máte právo přihlásit své děti do nepovinného předmětu náboženská výchova. V něm se děti učí dívat kolem sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázku smyslu života, poznávat Bibli, a chovat se tak, aby ve světě vítězilo dobro. Vyučování náboženství vám může být nápomocné při křesťanské výchově vašich dětí. Pokud se rozhodnete kladně, odevzdejte závaznou přihlášku na farním úřadě v Dobrušce, nebo po mši svaté v našich kostelích. Přihlášky jsou v zadní části kostela na stolku.
  5. Děkanství Dobruška a Opočno organizují při příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku jednodenní pouť na setkání s papežem do Šaštína v národní bazilice. Podmínkou je přijetí obou dávek očkování. Přihlásit se můžete co nejdříve. Při nahlašování uveďte prosím rodní číslo, číslo občanského průkazu a telefonní kontakt. Záloha je 300 Kč. Bližší informace budou postupně ve vývěsce.  

Maria dosáhla plného vědomí smyslu velkých věcí, které se v jejím životě uskutečňují. Skrze ni se dovršuje veškeré očekávání jejího lidu.Co je nejpravdivějším důvodem Mariiny velikosti a jejího blahoslavenství? Její víra. Proto ji Alžběta zdraví slovy: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Víra je jádrem celého Mariina života. (Z promluvy papeže Františka)

 Vaši bratři v Kristu P. Augustín a P. Braňo

 

Přesunout se na začátek