Farní informace na 15. neděli v mezidobí – 11. 7. 2021

Farní informace na 15. neděli v mezidobí - 11. 7. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
12. 7. 2021
Pondělí
18:00
Pondělí 15. týdne v mezidobí
Za+ Marii Soukupovou
13. 7. 2021
Úterý
07:30
Úterý 15. týdne v
mezidobí
Za duše v očistci 
14. 7. 2021
Středa
18:00
Středa 15. týdne
v mezidobí
Za uzdravení
15. 7. 2021
Čtvrtek
07:30
Památka
sv. Bonaventury,
biskupa a učitele
církve
Za uzdravení rodinných vztahů a lepší komunikaci
16. 7. 2021
Pátek
18:00
Panna Maria Karmelská
Za + Josefa Mertlíka a celý rod
17. 7. 2021
Sobota
18:00
Vigilie 16. neděle
v mezidobí

Za + Ottu Petráně, manželku, dceru a rodiče

18. 7. 2021
Neděle

08:00

19:30

16. neděle
v medziobdobí

R: Za farníky

V: Za Boží požehnání pro rodinu Tomáše

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli 18. 7. bude sbírka na splácení půjčky na pastorační centrum.
2. Zveme Vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 17. 7. od 16:30 hod.


Misionář Království, silný osvobozujícím slovem Ježíšovým, může nečisté duchy vyhánět; aby to však mohl zvládnout, musí hovořit v Duchu a moci, tedy musí být oduševňovaný ryzím prorockým duchem. Pouze duch vzkříšeného Krista může poskytnout dostatek síly označit věci pravým jménem, aniž by při tom upadl do planého moralizování, ale spíše v tom, kdo naslouchá, inspiroval a zapaloval chuť po skutečně pravdivé vnitřní svobodě.

Vaši bratři v Kristu Emil a Braňo

Přesunout se na začátek