Farní informace na 12. neděli v mezidobí – 22. 6. 2021

Farní informace na 12. neděli v mezidobí - 22. 6. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
21. 6. 2021
Pondělí
18:00
Památka sv. Aloise
Gonzaga, řeholníka
Za Marii Štěpánovou 
22. 6. 2021
Úterý
07:30
Úterý 12. týdne
v mezidobí
Za dary Ducha Svatého pro Janka, Michala a Radka
23. 6. 2021
Středa
18:00
Středa 12. týdne
v mezidobí
Za manžele Loosovi a jejich děti, rodiče, prarodiče, za živé i zemřelé členy obou rodin
24. 6. 2021
Čtvrtek
07:30
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Za Boží požehnání v práci a v životě
26. 6. 2021
Pátek
18:00
Pátek 12. týdne
v mezidobí
Za + Josefa Netíka
26. 6. 2021
Sobota

18:00

Vigilie 13. neděle
v mezidobí

Za rodiče Fillových a syna Milana

27 6. 2021
Neděle

08:00

 

19:30

13. neděle
v medziobdobí

R: Poděkování všem dětem z farnosti Dobruška a Nový Hrádek za pomoc a prosba o Boží ochranu pro ně a jejich rodiny

V: Za pokoj a zdraví rodiny Ondrušových a Polákových

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na splácení půjčky na pastorační centrum jste minulou neděli spolu přispěli sumou 17 301 Kč. Dnešní neděli je celodiecézní sbírka na charitu.
  2.  Dnešní neděle je dnem otců. Děkujeme otcům i dědům za všechno dobro, které z Boží milosti vykonali až dosud a vyprošujeme jim hojnost milostí pro tělo i duši, moudrosti a darů Ducha Svatého.
  3. Příští neděli 27.6. budeme zpívat při mších svatých „Te Deum – Tebe Bože chválíme“ jako poděkování za všechna dobrodiní a milosti, které nám Bůh daroval v uplynulém školním roce.
  4.  Slavnost prvního sv. přijímání bude v Dobrušce 27.6. od 8:00 hod. A pak v Přepychách od 9:30 hod.
  5. Farní charita Dobruška ve spolupráci se ZUŠ a Římskokatolickou farností Vás zvou na benefiční koncert ve čtvrtek 24. června od 18:00 hod. do kostela sv. Václava. Program připraví žáci ZUŠ Dobruška. Výtěžek bude věnován rodinám a rodičům samoživitelům, které postihla koronakrize. Vstupné dobrovolné.
  6. P. Ján Jakubovič CM organizuje od 23. 6. – 26. 6. duchovní cvičení pro ženy v Rokoli na Téma: „Povolána dávat život“. Cena je 1500kč (strava + ubytování). Zájemkyně se mohou přihlásit jako i více informací na t.č. 604296423.
  7.  V prázdninovém období od 4.7. 2021 do odvolání budeme sloužit mši svatou v Osečnici v sobotu od 16:30 a v Solnici v neděli od 11:00 hod. Časy ostatních bohoslužeb se nemění.
  8. V sakristii jsou k dispozici diecézní stolní kalendáře na rok 2022 s tematikou „Skvosty z diecézních sbírek“. Cena je 70 Kč.

Církev bude vždycky loďkou zmítající se na moři a bude se muset mnohokrát přeplavit k jinému břehu, aby mohla žít své poslání, což s sebou nese rizika, nebezpečí, protivenství a také pády. To všechno ale budou příležitosti k zocelení a růstu víry křesťanů v Ježíše Krista, toho, jenž nikdy neopouští své, ačkoliv oni se domnívají, když ho vidí spát, že jsou ponecháni sami sobě… Ne, Pán Ježíš je stále s námi a čeká na odpověď víry své církve: je přítomen i v noci, v bouři, je s námi teď a tady až do konce věků (srov. Mt 28,20). Opravdu nemáme dělat nic jiného než odpovědět svým životem na vážnou otázku, kterou nám Ježíš klade: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek