Farní informace na 13. neděli v mezidobí – 27. 6. 2021

Farní informace na 13. neděli v mezidobí - 27. 6. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
28. 6. 2021
Pondělí
18:00
Vigilie slavnosti
sv. Petra a Pavla
Za + Lenku, Magdu, Nikolasa a Gašpara
29. 6. 2021
Úterý
07:30
Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů
Za živé a zesnulé členy rodiny
Netíkovy a Paštovy
30. 6. 2021
Středa
18:00
Středa 13. týdne
v mezidobí
Za Annu a Josefa Pohlovy a rodiče
1. 7. 2021
Čtvrtek
07:30
Čtvrtek 13. týdne
v mezidobí
Poděkování za dar života a za živé a zemřelé členy rodiny
2. 7. 2021
Pátek
18:00
Pátek 13. týdne
v mezidobí
Za + Vlastu, Petra, Štefana a Annu
3. 7. 2021
Sobota

7.30

 

18:00

Svátek sv. Tomáše, apoštola


Vigilie 14. neděle v mezidobí

R: Za rodiče Fillových a syna Milana


V: Za + rodinu Ondrušovou a Ruda

4. 7. 2021
Neděle

08:00

19:30

14. neděle
v medziobdobí

R: Za manžele Marii a Miloše
Rejtharovy a syna Jiřího, kéž
mohou zažívat spolu radost a
pokoj u Tebe, Bože.

V: Za + staré rodiče Matúšovi a
dceru Annu a Hedvigu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Do celodiecézní sbírky na charitu jste minulou neděli přispěli sumou 17 316 Kč.
 2. Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.
  Charita Česká republika již uvolnila z krizového fondu pro mimořádné události částku 500 tisíc korun na pomoc jižní Moravě. Diecézní charita Hradec Králové a naše regionální Charity poskytnou do postižených oblastí vysoušeče a potřebnou potravinovou i materiální pomoc. Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám! Více informací ve vývěsce.
 3. Dnešní neděli6. zpíváme při mších svatých „Te Deum – Tebe Bože chválíme“ jako poděkování za všechna dobrodiní a milosti, které nám Bůh daroval v uplynulém školním roce.
 4. Zveme Vás na poutní mši svatou na slavnost Petra a Pavla do Očelic v pondělí 28.6. v 17:00 hod a v úterý 29.6. do Dobrého v 17:00 hod. A pak na poutní mši svatou do Přepych příští neděli 4.7. v 9:30 z příležitosti slavnosti patrona chrámu sv. Prokopa.
 5. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny přede mší Je také první sobota a proto bude v Dobrušce 3.7. mše svatá i ráno v 7:30 hod.
 6. Spolčo Sedmikrásek svolává děti na ,letos první a zároveň poslední, předprázdninové spolčo. Bude se konat pátek 2.7.2021 v 15:30 hodin na farní zahradě v Dobrušce. S sebou dětem připravte: sportovní oblečení a sportovní obuv, buřtíky s chlebem a samozřejmě dobrou náladu. Těšíme se na Vás!
 7. V prázdninovém období od 3.7. 2021 do odvolání budeme sloužit mši svatou v Osečnici v sobotu od 16:30 a v Solnici v neděli od 11:00 Časy ostatních bohoslužeb se nemění.
 8. Kdo vnímá povolání do stavu trvalého jáhenství, ať se ohlásí na farním úřadě, aby se mohl začlenit do přípravné fáze na přijetí jáhenského svěcení.
 9. Zveme mládež na již tradiční vikariátní výlet od 5. – 9. července 2021 do Třebíče. Doprava vlakem. Cena: přibližně 700 Kč ubytování + cestování (dále nutno platit jídlo, pití, vstupy a další aktivity, bližší info o ceně naleznete na našem facebooku)
  Ubytování zde: http://www.halahoj.org/zakladny/ubytovani-v-trebici-domecek/
  Závazná přihláška zde: https://forms.gle/sd475vV6RVBw2CEW8
  Covid info: upřesníme, jestli bude potřeba antigenní/PCR test  Přihlašujte se co nejdříve, děkujeme. Tipy na výlety po okolí vítány. Těšíme se na další společné dobrodružství. S přáním pěkného dne Klára Bergerová, Eliška Balcarová.
 10. V sakristii jsou k dispozici diecézní stolní kalendáře na rok 2022 s tematikou „Skvosty z diecézních sbírek“. Cena je 70 Kč.

Co pro nás znamenají uzdravení ženy trpící krvácením a vzkříšení Jairovy dcery? Znamenají to, že Bůh, v Ježíši Kristu, vzal do svých rukou osud člověka, že se skutečně projevil jako „Bůh živých“ a ne mrtvých (srov. Mt 22,32); Bůh, který nechává triumfovat život a ochraňuje existenci svého stvoření. To všechno nečiní skrze naprosté vyhubení nemocí, úpadku a smrti, ale prostřednictvím jejich vykoupení, tím, že v nich otevírá nový průchod k životu. Jednoho dne už tu nebude ani smrt, ani smutek, nářek nebo únava; všechny tyto věci pominou (srov. Zj 21,4). Jako poslední nepřítel bude zničena smrt (srov. 1 Kor 15,26). Potom nastane život, a to život věčný! Zde je tedy příslib, skrytě přítomný v oněch znameních, který dělá z Ježíšových zázraků svátosti naděje.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek