Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 13. 6. 2021

Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 13 6. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
14. 6. 2021
Pondělí
18:00
Pondělí 11. týdne v
mezidobí
Za živé i + členy rodiny Sobotkovy a Kubíčkovy
15. 6. 2021
Úterý
07:30
Úterý 11. týdne
v mezidobí
Za + Hanu Maškovou
16. 6. 2021
Středa
18:00
Středa 11. týdne
v mezidobí
Na úmysl CM
17. 6. 2021
Čtvrtek
07:30
Čtvrtek 11. týdne
v mezidobí
Za Evu Zelenou a její rodinu, za rodiče, prarodiče, za živé i + členy rodiny
18. 6. 2021
Pátek
18:00
Pátek 11. týdne
v mezidobí
Za Karla Petra a živé členy rodiny Petrovy
19. 6. 2021
Sobota

18:00

Vigilie 12. neděle
v mezidobí

Za + Jaroslava a Marii Netíkovy a syny Jaroslava, Václava a Pavla

20 6. 2021
Neděle

08:00

19:30

12. neděle
v medziobdobí

R: Na úmysl CM

V: Za + Zdeňku Zimovou, manžela Josefa a celý rod

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 6. je sbírka na splácení půjčky na pastorační centrum. Příští neděli je celodiecézní sbírka na charitu.
  2. Farní charita Dobruška Vás zve na jarní dobročinný bazárek, který probíhá do června 2021 v Pastoračním centru. Více informací ve vývěsce.
  3. Příprava na první sv. přijímání pokračuje v Přepychách 17.6. od 16:45 hod. na faře. Prosíme rodiče dětí, aby se dostavili na toto setkání, které bude mít organizační charakter.
  4. Farní charita Dobruška ve spolupráci se ZUŠ a Římskokatolickou farností Vás zvou na benefiční koncert ve čtvrtek června od 18:00 hod. do kostela  sv. Václava. Program připraví žáci ZUŠ Dobruška. Výtěžek bude věnován rodinám a rodičům samoživitelům, které postihla koronakrize. Vstupné dobrovolné. 
  5. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova v sobotu 19.6. v 16:30 hod.
  6. Ján Jakubovič CM organizuje od 23. 6. – 26. 6. duchovní cvičení pro ženy v Rokoli na Téma: „Povolána dávat život“. Cena je 1500kč(strava + ubytování). Zájemkyně se mohou přihlásit jako i více informací na t.č. 604296423.
  7. V prázdninovém období od 4.7. 2021 do odvolání budeme sloužit mši svatou v Osečnici v sobotu od 16:30 a v Solnici v neděli od 11:00 Časy ostatních bohoslužeb se nemění.
  8. V sakristii jsou k dispozici diecézní stolní kalendáře na rok 2022 s tematikou „Skvosty z diecézních sbírek“. Cena je 70 Kč.

Druhé podobenství užívá obrazu hořčičného zrnka. Takové je Boží království: lidsky nepatrná skutečnost. Stát se její součástí vyžaduje být chudými v srdci, nedůvěřovat ve vlastní schopnosti, ale v moc lásky Boží; nesnažit se být důležitými v očích tohoto světa, ale drahocennými v očích Boha, který má rád ty, kdo jsou prostí a pokorní. Když tak žijeme, proniká nás Kristova moc a proměňuje to, co je malé a skromné, na skutečnost, která prokvasí celý svět a dějiny.

Z promluvy papeže Františka

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek