Farní informace na 10. neděli v mezidobí – 6. 6. 2021

Farní informace na 10. neděli v mezidobí – 6. 6. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
7. 6. 2021
Pondělí
18:00
Pondělí 10. týdne v
mezidobí
Na úmysl
8. 6. 2021
Úterý
07:30
Úterý 10. týdne
v mezidobí
Na úmysl CM
9. 6. 2021
Středa
18:00
Středa 10. týdne
v mezidobí
Na úmysl CM
10. 6. 2021
Čtvrtek
07:30
Čtvrtek 10. týdne
v mezidobí
Na úmysl CM
11. 6. 2021
Pátek
18:00
Slavnost
Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Za + Jana Doležala a sestry Stáňu a
Miladu
12. 6. 2021
Sobota

18:00

Vigilie 11. neděle
v mezidobí

Za živé a zemřelé členy rodiny Látrovy a Hlávkovy

13 6. 2021
Neděle

08:00

19:30

11. neděle
v medziobdobí

R: Na úmysl CM

V: Za + Oldřicha Hoffmana, Josefa
a Miladu Čtvrtečkovy, rodiče a sourozence z obou stran

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pastorační aktivity v diecézi jste přispěli spolu sumou 16 191 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 6. bude sbírka na splácení půjčky na pastorační centrum.
  2. Příprava na první sv. přijímání pokračuje v Přepychách 10.6. od 16:45 hod. na faře.
  3. Zveme vás na poutní mši svatou do zámecké kaple sv. AntonínaKvasinách tuto neděli 6. v 10:30 hod. Po mši svaté bude procesí k Božímu Tělu v zámecké zahradě s následným agapé. Z toho důvodu mše svaté v neděli 6.6. v Skuhrově a v Solnici nebudou, abyste se mohli v co největším počtu zúčastnit této výročné poutě.
  4. Zveme ženy z našich farností, které uklízejí kostel nebo se starají o květy na malé posezení do pastoračního centra v úterý 8.6. v 19:00 hod.
  5. Zveme členy na zasedání pastorační a ekonomické rady pro Solnici na faru ve čtvrtek 6. v 19:00 hod.
  6. Zveme vás na mši svatou do Hrošky v sobotu 12.6. v 16:30 hod.
  7. Farní charita Dobruška Vás zve na jarní dobročinný bazárek, který se uskuteční ve dnech -14. června 2021 v Pastoračním centru. Více informací ve vývěsce.
  8. Ján Jakubovič CM organizuje od 23. 6. – 26. 6. duchovní cvičení pro ženy v Rokoli na Téma: „Povolána dávat život“. Cena je 1500kč(strava + ubytování). Zájemkyně se mohou přihlásit jako i více informací na t.č. 604296423.  

Nad zlem můžeme zvítězit jedině tehdy, když mu čelíme dobrem. Jinými slovy: ničivou sílu zla můžeme přemoci pouze tím, že proti ní postavíme „Boží království“. Kdo uznal, že v Ježíši a jeho prostřednictvím působí v našem středu Boží láska k lidem, bude schopen otevřít svou duši k upřímné lásce k lidem a ke skutkům, které – i když jsou zdánlivě bezvýznamné – otevírají lidstvu naději na novou, spravedlivější zemi.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek