Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice – 29. 5. 2021

Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice - 29. 5. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
31. 5. 2021
Pondělí
18:00
Svátek Navštívení
Panny Marie
Za uzdravení a Boží ochranu
1. 6. 2021
Úterý
07:30
Památka sv. Justina, mučedníka
Za duše v očistci
2. 6. 2021
Středa
18:00
Středa 9. týdne
v mezidobí
Na úmysl CM
3. 6. 2021
Čtvrtek

07:30

18:30

Slavnost Těla
a Krve Páně
R: Na úmysl CM

V: Na úmysl CM
4. 6. 2021
Pátek
18:00
Pátek 9. týdne
v mezidobí
Za + Růženu Moravcovou a manžela Miloslava a Anežku Moravcovou
5. 6. 2021
Sobota

07:30

18:00

Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka

Vigilie 10. neděle v mezidobí

R: Za dobrodince

V: Na poděkování za všechny
obdržené Boží milosti a za živé a
zemřelé rody

6. 6. 2021
Neděle

08:00

19:30

10. neděle
v medziobdobí

R: Za + Josefa Maršíka, jeho maminku a Jana Martínka

V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Dnešní neděli 30.5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
 2. Příprava na první sv. přijímání pokračuje v Přepychách 3.6. od 16:45 hod. na faře.
 3. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu zhruba půl hodiny přede mši svatou, popřípadě po mši svaté, nakolik je slavnost Božího Těla a Krve. Zároveň je i první sobota v měsíci a proto bude mše svatá 5.6. v Dobrušce i ráno v 7:30
 4. Na slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté takto: ve středu vigilie slavnosti v Dobrušce a v Bílém Újezdě v 18:00 hod. Ve čtvrtek v Dobrém a v Solnici v 16:30 hod. a v Dobrušce, Přepychách a Skuhrově v 18:00 Proto mše svatá v úterý v Solnici a v pátek v Dobrém nebude.
 5. Zveme vás na poutní mši svatou do zámecké kaple sv. AntonínaKvasinách příští neděli 6. v 10:30 hod. Po mši svaté bude procese k Božímu Tělu v zámecké zahradě s následným agapé. Z toho důvodu mše svaté v neděli 6.6. v Skuhrově a v Solnici nebudou, abyste se mohli v co největším počtu zúčastnit této výročné poutě.   
 6. Centrum pro rodinu srdečně zve na „Pouť rodin ke svatému Josefovi“, která se uskuteční v neděli května v Šedivinách. Více informací ve vývěsce.
 7. Doprovázení je přirozený způsob, jak se učit dávat a dostávat lásku, ke které nás povolal Bůh. Srdečně tedy zveme každého, kdo má zájem prohlubovat dovednost doprovázet ve vlastní rodině a posilovat její soudržnost, k zamyšlení, co je k takovému doprovázení dobré vědět. Setkání proběhne a 5. června 2021 v čase 19:45 – 21:45 formou videokonference. Více informací naleznete na přiloženém plakátku a na telefonu 603 458 843.
 8. Farní charita Dobruška Vás zve na jarní dobročinný bazárek, který se uskuteční ve dnech -14. června 2021 v Pastoračním centru. Více informací ve vývěsce.
 9. Dobruška kostel: Vzadu v kostele je košík spolku Namouduši s tím, že se farníci mohou zapojit do projektu „Taška“. Dobrovolnice háčkují čtverce 10 x 10 cm libovolnou technikou. Z těchto čtverců vyrábíme tašky. Peníze z adopcí tašek jdou na psychoterapii potřebným lidem. Více informací je na stránce: spoleknamoudusi.cz                      Ráda zodpovím další dotazy. Mgr. Jaroslava Janková
 10. Zveme svobodné muže a ženy od 19 do 30 let na kurz Samuel, který má sloužit k rozlišování povolání a životní cesty. Jedná se o nedělní setkávání jedenkrát za měsíc na faře (arciděkanství) v Pardubicích. Více informací na plakátku ve vývěsce.
 11. Diecézní centrum pro seniory zve na mimořádný okruh Řeckem po stopách apoštola Pavla v doprovodu královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. Program nabízí návštěvu úchvatných biblických míst, historických měst, významných kostelů a klášterů nebo pobyt na ostrově Thassos. Zájezd, který se uskuteční v termínu 7. – 15. 10. 2021, bude duchovně doprovázet královéhradecký biskup Mons. Jan Vokála. Více informací na stránce biskupství.

Jestliže živý Bůh zjevil Mojžíšovi své jméno a řekl: „Já budu s tebou“ (Ex 3,12), tak je to nyní Pán Ježíš, kdo nám svěřuje zjevení. Nečiní to jako nový Mojžíš, ale spíše jako ten, kdo mluvil k Mojžíšovi, a svěřuje nám to, co bude navěky jeho Jménem: on je Bůh-s-námi, Emanuel. Toto jméno oznámil anděl Josefovi před Ježíšovým narozením (srov. Mt 1,23; Iz 7,14), však až nyní dochází své úplnosti. Ano, nesmíme se ničeho bát, protože Pán Ježíš, vstupní brána k tajemství Trojice, je s námi na věky!

Přesunout se na začátek