Slavnost Těla a Krve Páně 2018

Slavnost Těla a Krve Páně

Dne 31.května 2018 prožívala Církev na celém světě slavnost Těla a Krve Páně. Součástí slavení na některých místech je i průvod s Nejsvětější svátostí (Boží tělo) ulicemi měst a vesnic. Po mnoha letech se i v Dobrušce rodina věřících opět vydala ven z kostela a po skončení mši svaté utvořila průvod ke čtyřem oltářům, umístněným v areálu kostela sv. Václava. Na jednotlivých místech byla nějdříve čtena slova evangelií, následovaly přímluvy za různé oblasti života: za církev, za naše rodiny, za město a veřejné záležitosti a poté následovalo požehnání s Nejsvětější svátostí. V čele průvodu před eucharistickým Ježíšem šly děti za naší farnosti, které podle dávné tradice ozdobovaly cestu, po níž Pán Ježíše prochází, rozsýpáním lupínků květů.
Průvod ven z kostela představuje hezké propojení s posláním a životem věřících, které tak výstižně vyjádřil Svatý otec František: Vyjděme, vyjděme nabídnout všem život Ježíše Krista.… Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám… Pokud v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které přijímá, bez horizontů a smyslu života.“ (EG 49)
Kéž se „vycházení“ k lidem kolem nás a přinášení zvěsti o Ježíši stane životním stylem všech nás křesťanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek