Noc kostelů 25.5.2018

Noc kostelů 25.5.2018

Do desátého ročníka celorepublikové akce s názvem Noc kostelů byly v letošním roce zapojeny opět i kostely v našich farnostech. V pátek 25. května čekaly návštěvníky našich kostelů zajímavé programy, orientované na různé skupiny lidí. V Kostele svatého Václava v Dobrušce měli návštěvníci po mši svaté příležitost k zamyšlení nad třemi tématy – Rodina a vztahy, Písmo svaté promlouvá, Přijetí odpuštění. Tato témata byla přetavena do podoby tématických stanovišť s možností tichého ztišení se pro návštěvníky. Průběh programu byl dotvořen varhanní hudobou v podání Ireny Pavlíčkové a eucharistickým požehnáním v závěru.
 
V Kostele Proměnění Páně v Bílém Újezdě byl připraven netradiční program pro děti a jejich rodiny s názvem „Detektiv v kostele“. Pomocí poutavého objevování s tajenkou měli děti možnost seznámit se s prostředím kostela, jeho vybavením a křesťanskou symbolikou. Soutěž děti zavedla i na netradiční a ne tak často navštěvovaná místa v areálu kostela, jako byla zvonice a márnice 😉
 http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/14460b58-708e-4536-8b72-19551793808c    (autorem fotografií je Kateřina Stejskalová)
 
V kostele svatého Prokopa v Přepychách byla i letošní Noc kostelů „koncertní“  – proběhl benfiční koncert Lukáše Koblásy a hostů.
Nadějí organizátorů i s výhledem do budoucna zůstává, aby všichni návštěvníci zakusili v našich kostelích Boží přítomnost, pocit domova a vědomí, že nejenom dveře kostelů, ale zvláště Boží srdce a srdce farní rodiny jsou jim vždycky otevřená.
Přesunout se na začátek