Diecézní pouť sv.Vojtěch – Libice nad Cidlinou 28.4.2018

Diecézní pouť sv.Vojtěch – Libice nad Cidlinou 28.4.2018

V sobotu 28. dubna 2018 se poutníci z naší široké farnosti za doprovodu všech naších kněží připojili k diecézní pouti do rodiště svatého Vojtěcha v Libici nad Cidlinou. Během cesty autobusem jsme se podrobně seznámili s historií a životopisem sv.Vojtěcha. Po mši svaté, sloužené otcem biskupem Janem Vokálem v místním kostele, se liturgický průvod spolu s poutníky odebral na bývalé hradiště Slavníkovců ke krátké pobožnosti a modlitbě litanií ke všem svatým.
Petr Kakrda z Dobrušky, který v Libici prožil své mládí, našim farníkům poutavým způsobem přiblížil historii tohoto místa, která začíná již osídlením v době bronzové. Dle legendy na Libici přebývala i kněžna Libuše, která zde byla pochována (viz legenda). Roku 956 se v rodině knížete Slavníka narodil svatý Vojtěch.
Po odjezdu z Libice poutníci naší farnosti i s hojnou účastí dětí navštívili Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, který se stal domovem ušlechtilých starokladrubských koní a jeho historie sahá až do 16. století. Po prohlídce stájí spojené s výkladem o životě koní a bezpečné jízdě domů jsme ​se všichni v podvečerních hodinách s pocitem krásně stráveného dne vrátili do Dobrušky

Přesunout se na začátek