Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice – 26. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na elektroinstalaci a osvětlení kostela Svatého Ducha jste společně přispěli sumou 14 609 Kč. Mimo to Bohu známí dárci darovali 7 000 Kč a 50 000 Kč. Děkujeme všem dárcům! Tuto neděli 26. 5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych i tuto neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posv. růžence a po mši mariánská pobožnost.

3. V měsíci květnu a červnu slavíme v našich farnostech a společenstvích první svaté přijímání. Začneme 26. 5. v Dobrém v 10.15, pak 2. 6. v Bílém Újezdě v 8:30 a v Přepychách v 10:30 a 9.6 od 8:00 v Dobrušce. Pamatujme ve svých modlitbách i na tyto děti a jejich rodiny.

4. Na slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. 5. budou mše svaté odpoledne v Dobrém a ve Skuhrově v 16:00 a v Dobrušce a v Přepychách v 18:00. V Bílém Újezdě se bude slavit v pátek 31. 5. v 18:00.

5. Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad Kněžnou nás zve na tradiční vystoupení dne 31. 5. 2024 od 17:00 do kostela sv. Jakuba Většího ve Skuhrově nad Bělou. Vstupné je dobrovolné.

6. Na první sobotu v měsíci bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

7. Zveme vás na poutní mši svatou spojenou s vnější oslavou Těla a Krve Páně na zámek do Kvasin v neděli 2. 6. v 10:00. Z toho důvodu mše svaté v Solnici ani ve Skuhrově nebudou.

8. Chceme vás informovat, že od příští neděle 2. 6. bude večerní nedělní mše svatá slavena až do konce srpna v 19:30.

Důvod k existenci církve v čase tkví v poslání volat všechny lidi k obrácení, zvěstovat jim evangelium, radostnou zvěst, a křtít, tedy ponořovat toho, kdo uvěří a přilne k tomuto poselství, do Společenství lásky. Tak se mohou Kristovými učedníky stát lidé různých kultur, mohou naslouchat tomu, co říká, a také to činit natolik, že jejich existence dospěje k uvědomění si tajemství Boží Trojice a daru bezmezné a bezpodmínečné lásky k celému stvoření. Každý křesťan se proto vydává následovat Ježíše, Božího Syna, pod vedením Ducha Svatého na cestě k Otci.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek