Farní informace na 9. neděli v mezidobí – 2. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na pastorační aktivity v diecézi jste společně přispěli sumou 21 856 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. V měsíci červnu pokračujeme v slavení prvního svatého přijímání. 2. 6. v Bílém Újezdě v 8:30 a v Přepychách v 10:30 a 9.6 od 8:00 v Dobrušce. Pamatujme ve svých modlitbách i na tyto děti a jejich rodiny.

3. Zveme vás na poutní mši svatou spojenou s vnější oslavou Těla a Krve Páně na zámek do Kvasin v neděli 2. 6. v 10:00. Z toho důvodu mše svaté v Solnici ani ve Skuhrově nebudou.

4. Tuto neděli 2. 6. vás zveme na zahajovací koncert Mezinárodní varhanní soutěže Jana Křtitele Vaňhala do klášterního kostela v Opočně v 19:00. Na varhanách zahraje Michaela Káčerková. Více informací na plakátě ve vývěsce.

5. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půlhodiny před mšemi svatými.

6. V rámci duchovní přípravy na oslavy výročí posvěcení kostela sv. Václava vás opět zveme na tichou hodinovou adoraci ve čtvrtek 6. 6. v 19:00.

7. V rámci Noci kostelů v pátek 7. 6. vás zveme do kostela sv. Václava na koncert ZUŠ v 19:00. Kostel bude otevřen do 22:00. Zároveň bude možnost navštívit kostel sv. Ducha od 16:00 do 18:00. V suterénu pastoračního centra bude k zhlédnutí tematická výstava o Dobrušce a kostele sv. Václava.

8. Program v rámci Noci kostelů bude v Přepychách probíhat v sobotu 8. 6. od 9:00 do 11:00. Kromě kostela budou k shlédnutí i podzemní chodby.

9. Příští neděli 9. 6. vás zveme do kostela sv. Prokopa v Přepychách v 17:00 na koncert: Václav Uhlíř – varhany a Miloň Čepelka – recitace. Více informací na plakátě.

10. Chceme jen připomenout, že od této neděle 2. 6. bude večerní nedělní mše svatá slavena až do konce srpna v 19:30.

11. Zveme všechny, kdo se starají o úklid v našich kostelích na malé posezení do pastoračního centra v úterý 18. 6. v 18:00. Prosíme o nahlášení se v sakristii kostela.

Včera i dnes vyžaduje Ježíš od svých učedníků jednoznačné rozhodnutí, odpověď, v níž se zrcadlí celý život, veškerá víra, vztah k Bohu a k bližnímu i zachovávání předpisů a přikázání lásky. Očekává duchovní inteligenci, schopnou rozlišovat mezi podstatným a okrajovým a rozpoznávat hranici, za kterou se z dodržování předpisů stává laciná omluva vlastního sobectví. Z toho vyplývá, že každý věřící se musí vyznačovat několika trvalými postoji: do středu svého života nesmí klást sám sebe, své zájmy, svůj odpočinek ani svou práci, ale středem jeho bytí musí být Bůh života a ve všem, co věřící člověk dělá, má mít na zřeteli dobro bratří a sester.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek