Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 05. 11. 2023

Farní ohlášky na 31. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 5. 11. je celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

2. Děkujeme za pomoc při úklidu kostela Sv. Ducha!

3. Zveme vás na liturgii slova s meditací na téma „Matka“ ve středu 8. 11. v 19:00 do kaple farního úřadu v Dobrušce.

4. Zveme vás na koncert ZUŠ Dobruška do kostela sv. Václava ve čtvrtek 9. 11. v 18:00.

5. Farní charita Dobruška vás zve na podzimní dobročinný bazárek od 10. do 13. 11. v pastoračním centru v Dobrušce. Více informací na plakátě.

6. Zveme mládež na další Večer mladých (VMko) s přespáním, který bude 24. 11. od 17:00 v Rychnově nad Kněžnou. Večerem nás bude provázet motto letošního Diecézního setkání mládeže (diecézko) – „Zastav se a naslouchej“, kam se i druhý den ráno společně vydáme vlakem. Více informací i ohledně přihlášení na plakátě.

Pokrytectví je hrozná neřest, která upřednostňuje to, jak vypadáme, před tím, jací opravdu jsme, za cenu předstírání a přetvářky před ostatními. To vše jen proto, že chceme dobře vypadat, být vychvalováni, bez ohledu na to, jak to skutečně s naším nitrem vypadá. Ježíš, který hledal svou „odměnu“ výlučně v niterném vztahu k nebeskému Otci, tuto duchovní chorobu nemilosrdně odsuzuje. Nemělo by nás tedy překvapovat, že se Ježíš svým učedníkům představuje jako jediný pravý Učitel. Pouze tehdy, když ho následujeme, můžeme směřovat k našemu jedinému nebeskému Otci, k Bohu. Pouze jeho autorita, vycházející z toho, že nepřišel, aby si nechal sloužit, nýbrž aby sloužil a že tuto službu prokazoval celým svým životem bez ohledu na vlastní prospěch, je prazákladem a vzorem veškeré autority v církvi.

 

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek