Farní informace na 30. neděli v mezidobí – 29. 10. 2023

Farní ohlášky na 30. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do celodiecézní sbírky na papežská misijní díla jste společně přispěli sumou 25 868 Kč a na misijní aktivity v Hondurasu sumou 25 071 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům i těm, kdo výrobky napekli! Kdo by chtěl ještě přispět koupou výrobku na misie na Hondurasu, může tak udělat tuto neděli. Zároveň může naši misi podpořit darem do pokladničky, která je celoročně umístěna vzadu v kostele u Panny Marie. Během posledního roku se do ní vysbíralo 3 500 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. V neděli 5. 11. bude celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

3. Prosíme o pomoc při úklidu kostela Sv. Ducha v úterý 31. 10. v 9:00. Úklidové nástroje si, prosíme, vezměte s sebou. Děkujeme.

4. Na slavnost Všech svatých a vzpomínku na všechny věrné zemřelé budou mše svaté podle rozpisu. Mše svatá v úterý v Solnici a v pátek v Dobrém a Bílém Újezdě nebude. Zpovídat budeme zhruba půl hodiny přede mší svatou nebo na požádání. Povzbuzujeme k vykonání si svaté zpovědi v těchto dnech, k častějšímu přijetí Eucharistie, k modlitbě na úmysly papeže Františka, jakož i k upřímnému zřeknutí se jakékoli náklonnosti k hříchu, abychom Bohu i tímto způsobem dovolili proměňovat naše vztahy k živým, ale i zesnulým bratřím a sestrám.

5. Na první sobotu v měsíci 4. 11. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

6. Zveme na posvícenskou mši svatou do kaple v Domašíně u Dobrušky 5. 11. v 15:00.

7. Tuto neděli 29. 10. se posouvá čas o hodinu zpět.

Skutečným problémem je a stále zůstává propojení mezi oběma přikázáními, jak do sebe sloučit naprostou odevzdanost Bohu a úctu k němu a naprosté odevzdání službě a lásce k bližnímu. Musíme stále nově odkrývat, co nás naučilo evangelium, totiž že láska k Bohu je tím nejpevnějším základem lásky a respektu vůči člověku; že člověk není nikde tak dobře chráněný před násilím, manipulacemi či vykořisťováním než tam, kde je Bůh uznávaný jako jeho Stvořitel, ochránce a Otec.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek