Farní informace na 21. neděli v mezidobí – 27. 8. 2023

Farní ohlášky na 21. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. V příštím týdnu máme první pátek v měsíci, budeme v týdnu zpovídat půl hodiny před mšemi svatými. Na první sobotu 2. 9. bude mše svatá v Dobrušce i v 7:30 za dobrodince.

2. Příští neděli 3. 9. 2023 budeme při mších svatých prosit Ducha Svatého o pomoc do nastávajícího školního roku. Zároveň požehnáme dětem i školní aktovky, či baťůžky.

3. Prosíme rodiče, kteří by ještě chtěli nahlásit své dítě na vyučování náboženství, ať tak učiní nejpozději do neděle 3. 9. přinesením vyplněné přihlášky do sakristie kostela.

4. Chceme vás informovat, že od příští neděle 3. 9. bude večerní mše svatá v neděli v Dobrušce sloužena opět v 18:00.

5. Je možné se ještě přihlásit na farní pouť do Želiva 23. 9. Bližší informace pak upřesníme.

6. Zveme na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 v hostinci Skalka v Podbřezí. Podrobnější informace budou postupně zveřejněny v ohláškách.

Ani dnes se Ježíš nespokojuje s tím, že víme, co o něm říká kultura kolem nás. Chce naši odpověď, odpověď těch, kdo v něho věří a vložili do něho své naděje. Nezbývá nám nic jiného, než vyjít s vlastní kůží na trh. Není možné se ukrývat za víru nějaké „nastrčené osoby“, třeba by to byla osoba samotného papeže. Ježíš se dnes ptá právě mě, jednotlivého věřícího, mé svobody a mé víry: Za koho mě pokládáš ty? Na takovou otázku se nedá odpovědět pouze tím, co říkají „lidé“ nebo co říká církev.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek