Farní informace na 20. neděli v mezidobí – 20. 8. 2023

Farní ohlášky na 20. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme na slavnostní pouť požehnání repliky Capelinhy (kaple) střední a východní Evropy, která je přesnou kopií kaple v Portugalsku ve Fatimě, v sobotu 2. 9. 2023 v 10:00 do Koclířova u Svitav. Poutníci na tomto místě můžou přijmout stejné milosti jako při pouti do Fatimy. Více informací k celému programu je na plakátě ve vývěsce.

2. Zveme vás na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 na Skalce v Podbřezí.

Celá lidská rodina spadá pod Boží tajemství, jež zahrnuje všechno stvoření v Kristu Pánu, podle času a způ-sobu, který zná jenom Bůh. Druhý vatikánský koncil učí: „Poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské. Proto musíme být přesvědčeni, že Duch svatý všem dává možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh“ (Gaudium et spes, 22).

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek