Farní informace na 19. neděli v mezidobí – 13. 8. 2023

Farní ohlášky na 19. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme na poutní mši svatou do Dřízen v neděli 13. 8. v 14:30. Slouží P. Zdeněk Novák.

2. Farnost Opočno ve spolupráci s farností Dobruška vás zvou na HOVORY O VÍŘE. Jde o 6 večerních setkání od poloviny září do poloviny října buď v pátek v Dobrušce, nebo v sobotu v Opočně. Více informací, i ohledně nahlášení se kvůli organizaci, je na plakátě ve vývěsce.

3. Ještě jsou volná místa na pouť do Želiva 23. 9. 2023. Nahlašování probíhá v sakristii.

Eliáš, Pavel a Petr jsou tři osobnosti, s nimiž by měl každý z nás porovnávat svůj zážitek důvěry k Bohu, který přesahuje smysly, který je oddělený a svatý, ale který je také pro člověka vším. Bůh „otců“, zahalený tajemnou svatozáří, je Bůh, který v dějinách působí jako ten, kdo zachraňuje. Bůh, jehož podstata je nepo-znatelná, ale jehož vůlí a přáním je sklonit se k člověku, pečovat o něho a vést ho ve vhodný čas za ruku.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek