Farní informace na 15. neděli v mezidobí – 16. 7. 2023

Farní ohlášky na 15. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Farnost Opočno ve spolupráci s farností Dobruška vás zvou na HOVORY O VÍŘE. Zajímáte se o existenční otázky nebo křesťanství? Máte otázky na téma víra a Bůh? Jde o 6 večerních setkání od poloviny září do poloviny října buď v pátek v Dobrušce, nebo v sobotu v Opočně. Více informací, i ohledně nahlášení se kvůli organizaci, je na plakátě ve vývěsce.


Boží slovo je samo o sobě vždycky účinné; člověk mu však může odolávat svou svobodou a vyvolávat jeho neplodnost. Rovněž déšť nepřinese jistě žádný užitek, bude-li padat jenom na kamení. Jedná se o tajemství vztahu mezi milostí a svobodným lidským rozhodováním, mezi Boží všemohoucností a lidskou svobodou. Stejně jako existuje jediné světlo, ale vyvolává různé barvy – bílou, červenou, žlutou atd. – podle vlastností povrchu, na který dopadá, tak Boží slovo je stále živé a účinné, avšak přináší různé výsledky a plody – podle toho, na jaké srdce narazí.


Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek