Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 18. 6. 2023

Farní ohlášky na 11. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 18. 6. je celodiecézní sbírka na charitu. Příští neděli 25. 6. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Tuto neděli 18. 6. v 9:30 bude v kostele sv. Petra a Pavla v Dobrém slavnost prvního svatého přijímání. Prosíme o modlitby za prvopřijímající děti a jejich rodiny.

3. Z důvodu účasti všech nás kněží na provinciálním setkání v Bratislavě bude v pondělí 19. 6. večer a v úterý 20. 6. ráno v Dobrušce bohoslužba slova. Rovněž v úterý v domově důchodců v Přepychách. V Solnici v úterý 20. 6. mše svatá nebude.

4. Prausův pěvecký sbor Rychnov nad Kněžnou vás srdečně zve na Svatojánský koncert v neděli 25. 6. v 17:00 v kostele sv. Jakuba ve Skuhrově nad Bělou. Více info na plakátě.

5. Stolní kalendář na rok 2024 věnovaný službě diecézní charity si můžete zakoupit v sakristii v ceně 89 Kč.

6. Dáváme do pozornosti možnost přihlášení svého dítěte na vyučování náboženství v příštím školním roce. Přihlášky jsou vzadu na stolku. Vyplněné je prosím přineste nejpozději do 30. 6. do sakristie našich kostelů nebo na farní úřad v Dobrušce. Vyučovat se bude s největší pravděpodobností ve stejných dnech jako letos.

Není opravdové misie, jíž by nepředcházela modlitba touhy, aby Pán naslouchal našemu hlasu a povolával v plné svobodě muže a ženy k tomuto úchvatnému dílu. Když se modlíme za povolání, zároveň vyznáváme, že to není konkrétní člověk, kdo si vybírá svou životní cestu, a není to ani církev, která by někoho povolávala kvůli svým potřebám. Když se jedná o povolání, do hry by neměla vstupovat světská vypočítavost. Každé křesťanské povolání přichází shůry, je to velkolepý dar sestupující od nebeského Otce skrze jeho jediného Syna a v síle Ducha svatého. Povolání Boží je mnohem víc než vědomí nějaké potřeby a naplňování určité služby. Je to dar, o nějž máme vytrvale prosit s hlubokým přesvědčením, že sám Hospodin dobře ví, co je nezbytné pro jeho žeň!

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek