Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice – 4. 6. 2023

Farní ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Farní ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice

 

1. Do sbírky na pastorační aktivity v diecézi jste společně přispěli 16 922 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. Děkujeme všem, kdo přišli uklidit a připravit kostel sv. Ducha k pouti.

3. Zveme ty, kdo se starají o kostely v našich farnostech na společné posezení do pastoračního centra v Dobrušce v úterý 13. 6. v 18:00 hod. Prosíme o závazné přihlášení se v sakristii.

4. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 10. 6. v 16:30.

5. Tuto neděli 4. 6. v 8:00 bude v kostele sv. Václava slavnost prvního svatého přijímání. Prosíme o modlitby za prvopřijímající děti a jejich rodiny.

6. Ve středu 7. 6. bude zasedání pastorační rady Dobruška v 19:00 v pastoračním centru.

7. Ve čtvrtek 8. 6. na slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté v Dobrém a Přepychách v 16:30 a v Dobrušce a Bílém Újezdě v 18:00. Z toho důvodu mše svaté v Dobrušce ve čtvrtek ráno a v Dobrém a Bílém Újezdě v pátek nebudou.

8. Zveme vás na poutní mši svatou ke sv. Antonínovi spojenou se slavností Božího Těla a Krve do zámecké kaple v Kvasinách příští čtvrtek 8. 6. v 18:00. Z toho důvodu mše svaté v Solnici v úterý a v Skuhrově ve čtvrtek nebudou.

 

 

Texty, které nám liturgie předkládá o slavnosti Nejsvětější Trojice, nám poskytují popis Boha, který přesahuje obraz vytvořený na základě našich bezprostředních představ. Důrazné prohlášení, že se Bůh projevil jako láska, nám chce připomenout, že se k nám obrací s nesobeckou láskou a se starostí toho, komu náš život leží na srdci. A podoba tohoto života není určená naším přáním, leda v obrysech. Ať je naše touha po životě sebevětší, nikdy nenabereme plnost toho, co nám Bůh chce darovat; jen se tomu přiblížíme, stejně jako naše pojetí lásky se jen vzdáleně blíží lásce Boží, projevené v Ježíši.

 

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek