Farní informace na 10. neděli v mezidobí – 11. 6. 2023

Farní ohlášky na 10. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli 18. 6. bude celodiecézní sbírka na charitu.

2. Zveme ty, kdo se starají o kostely v našich farnostech na společné posezení do pastoračního centra v Dobrušce v úterý 13. 6. v 18:00 hod. Prosíme o závazné přihlášení se v sakristii nejpozději do neděle večera 11. 6. Napište prosím ke svému jménu také výběr kuřecího nebo vepřového řízku. Děkujeme.

3. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 17. 6. v 16:30.

4. Příští neděli 18. 6. v 9:30 bude v kostele sv. Petra a Pavla v Dobrém slavnost prvního svatého přijímání. Prosíme o modlitby za prvopřijímající děti a jejich rodiny.

5. V těchto dnech budou slavit jubileum svého kněžství P. Augustín Slaninka 45 let a P. Emil Hoffmann 20 let. Společně Bohu poděkují za tento dar slavením mše svaté ve středu 14. 6. v 18:00 v Dobrušce.

6. Zveme vás na liturgii slova s meditací na téma CHVÁLA ve čtvrtek 15. 6. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce.

7. Dáváme do pozornosti možnost přihlášení svého dítěte na vyučování náboženství v příštím školním roce. Přihlášky jsou vzadu na stolku. Vyplněné je prosím přineste nejpozději do 30. 6. do sakristie našich kostelů nebo na farní úřad v Dobrušce. Vyučovat se bude s největší pravděpodobností ve stejných dnech jako letos.

Hostina, kterou Matouš uspořádá ve svém domě, je pro farizeje pohoršením, protože Ježíš se svou účastí na této hostině prohřešuje proti rabínským předpisům. Ježíš často a cíleně stoluje s hříšníky. Je to znamením evangelia, které přinesl. Zjevuje tím, že Bůh pro naši záchranu sestupuje do naší pozemské a hříšné situace. Zatímco zákon usvědčuje ze hříchu a trestá hříšníka, Ježíšovo evangelium hříšníka nejprve přijímá, až poté zve k pokání a nabízí odpuštění a společenství s Bohem, to vše jako dar, z pouhé milosti. Přijetí velkorysého Božího odpuštění bývá začátek obrácení. Tak vzniká nové společenství těch, kteří žijí z Božího přijetí a odpuštění, a jsou povoláni stejně tak druhé přijímat a odpouštět jim.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek