Farní informace na 2. neděli velikonoční – Božího milosrdenství – 16. 4. 2023

Farní informace na 2. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na Svatou zemi jste přispěli spolu ve všech farnostech sumou 16916,- Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. Příští neděli 23. 4. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

3. V termínu 22. – 23. 4. 2023 se v pastoračním centru v Dobrušce uskuteční akce pod názvem Výlet 22+ Dobruška, Opočno 2023 určená pro mladé lidi, kteří studují na VŠ či již pracují, a chtějí prožít nějakou dobu se svými vrstevníky. S sebou: spacák, karimatka, přezůvky, turistická obuv, doporučený příspěvek 300 Kč.

4. Zveme vás ve čtvrtek 20. 4. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce na bohoslužbu slova s meditací nad biblickými texty.

Podívejme se na zkušenost těch dvou učedníků lépe – je tu jedna maličkost, která nám až dosud unikala. Zatímco oni ještě nerozpoznali v tom, kdo je doprovázel na cestě, Ježíše, přesto ho pozvali a rozdělili se s ním o svůj chléb, nabídli mu sdílení, pohostili ho ve svém domku, protože měli starost o cizince, jenž by musel dál pokračovat na cestě, ačkoli se už blížil večer a den se chýlil ke konci. Právě toto pohostinné gesto uschopnilo jejich srdce, aby ho poznali. Také my bychom měli v našich životech usilovat o lámání chleba, o sdílení radosti, o věnování pozornosti druhému a snaze mu odpustit. A když nastane náhodou situace, že se setkáme s někým, kdo se skutečně nachází v nouzi a má hlad, měli bychom s ním soucítit a rozdělit se i o hmotný chléb.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek