Diecézní setkání dětí v Hradci Králové – 20. 5. 2023

Zveme na Diecézní setkání dětí do Hradce Králové, které se uskuteční dne 20. 5. 2023 s názvem: Poznej svého kamaráda v nebi, aneb všichni jsme pozvaní ke svátosti. Pro děti jsou připraveny zajímavé workshopy v Novém Adalbertinu. Setkání bude zakončeno bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Plánujeme jet společně vlakem z Opočna v 8 hod. s předpokládaným návratem v 15:30 hod. Kdo by chtěl pomoci s organizací, je vítán. Nahlašování bude probíhat do 30. dubna paní Marcele Volfové.

Přesunout se na začátek