Farní informace na 4. neděli v mezidobí – 29. 1. 2023

Farní informace na 4. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na biblický apoštolát jste společně přispěli sumou 15 289 Kč. Všem dárcům děkujeme! Dnešní neděli 29. 1. je ohlášená sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do sbírky pro nemocnou Leontýnku. Ve sbírce se vybrala neuvěřitelná suma: v kostele v Dobrušce 25 550,- Kč, v Přepychách 10 000,- Kč, v Bílém Újezdě 9 200,-Kč, v Dobrém 2 250,-Kč a na Novém Hrádku 16 400,- Kč. Na účet Farní charity Dobruška lidé k dnešnímu dni poslali 38 034,- Kč. Celkem je to úžasných 101 434,- Kč. Tato částka bude přes Farní Charitu předána rodině Leontýnky. Ještě jednou děkujeme dárcům za podporu a šikovným dětem a jejich maminkám za pomoc při výrobě vánočních výrobků. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!!! „Spolčo Sedmikrásek“

3. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu 4. 2. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

4. Prosíme o pomoc při úklidu betlému a vánočních stromků v úterý 31. 1. v 15:00.

5. Ve čtvrtek 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu slavíme zároveň den zasvěcených, kdy prosíme o nová povolání do zasvěceného života.

6. Zveme vás na liturgii Slova ve čtvrtek 2. 2. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce na téma „Život“.

7. Zveme vás na ekumenické modlitební setkání v Bystrém v Eladě v úterý 7. 2. v 17:30.

8. Srdečně zveme seniory na společné setkání v neděli 12. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce.

9. V rámci Národního týdne manželství zveme manželské páry na večeři do pivovarské restaurace Rampušák v Dobrušce v úterý 14. 2. v 18:00. Prosíme, zapište se do archu vzadu v kostele a vyberte si jídlo (i náhradní podle pokynů na jídelním lístku) nejpozději do 5. 2. 2023. Můžete se nahlásit i přes telefonní číslo nebo mail p. Jany Šitlerové, uvedených na jídelním lístku.

Ježíš neutíká před úkolem nabídnout svůj recept na štěstí, protože dobře ví, že touha po štěstí je zakořeněna v každém člověku a náleží k jeho základním potřebám tak jako vzduch, voda, pokrm, domov, přátelé. Povězme hned, že evangelijní návod je na první pohled hazardní, zdánlivě nelogický a utopický. Avšak v jeho prospěch hovoří dva konkrétní důvody. První spočívá v přímé Ježíšově zkušenosti. Hlásá to, co žije. Druhý vyplývá z času. Dva tisíce let dějin evangelia nesnížily hodnotu těchto řádků, které po celé věky nacházely nejen přesvědčené hlasatele, ale také nadšené realizátory. Úspěšnost tohoto „receptu“, navrženého každému z nás, dokládá historie. Jaké místo zaujímají blahoslavenství v mém životě?

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek