Farní informace na svátek Křtu Páně – 8. 1. 2023

Farní informace na svátek Křtu Páně

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. V neděli 1. bude celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
  2. Kdo by chtěl požehnat svůj příbytek, může se osobně domluvit s některým z kněží.

Křest je první příležitost, v níž Ježíš jako dospělý člověk vstupuje na veřejnou scénu. Neprojevuje se mimořádnými činy nebo učením, nýbrž jako člověk plně solidární s kajícími hříšníky. Ježíšova pouť se od samotného počátku jeho veřejného působení vyznačuje pokorou, milosrdenstvím vůči lidem – právě tímto způsobem nám vypravuje Boha (srov. Jan 1,18). Ježíš se připojuje k hříšníkům, když od Jana požaduje křest. Jde tu o naplnění Boží spravedlnosti, která tkví v podivuhodné Boží věrnosti, s níž naplňuje svůj milosrdný záměr vůči hříšným lidem. Je to záměr univerzální spásy, protože Otec chce spásu všech lidí.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek