Farní informace na slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. 1. 2023

Farní informace na slavnost Matky Boží, Panny Marie

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Příští neděli na svátek Křtu Páně si pří mši svaté obnovíme křestní sliby.

2. V neděli 1. 1. po večerní mši svaté v Dobrušce bude novoroční vytrubování.

3. Na Slavnost Zjevení Páně 6. 1. 2023 budou mše svaté podle rozpisu ve vývěsce. Z toho důvodu mše svaté v úterý v Solnici a ve čtvrtek v Skuhrově a Přepychách nebudou.

4. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme na požádání před nebo po mši svaté. Na první sobotu v měsíci 7. 1. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

5. V sobotu 7. 1. jako součást Tříkrálové sbírky bude probíhat koledování dětí po domech. Ať Pán požehná i letos tuto velmi pěknou tradici.

6. Přejeme vám hojnost Božích milostí a požehnání do nového roku i všech nových situací, do kterých nás Pán bude zvát.

Tím, že jsme se stali syny Božími skrze Ducha Svatého, jsme získali právo využívat také synovský jazyk a důvěru ve vztahu k Bohu, smíme ho oslovovat jako Ježíš: „Abba!“ – „Otče náš!“ Měli bychom tedy napodobovat našeho bratra Ježíše, který se v úzkosti zakoušené v olivové zahradě, stejně jako v návalu radosti vždycky obrací k Otci: „Otče, jestli je to možné…“, „Děkuji ti, Otče…“, „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha“. Náš křesťanský život skutečně potřebuje takové hluboké nadechnutí, abychom nezakrněli a neuvázli na vyschlé mělčině formalismu a povrchnosti. Jestliže se naučíme stavět celý náš křesťanský život na tomto synovském vztahu s Otcem, nalezneme v něm jednotu celé naší víry; objevíme vztah, který nás pojí ke každé ze tří božských osob: jdeme k Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Nejdeme k němu však jako individualisté, každý hezky sám, ale jako společenství spasených, jako církev, jejíž matkou a vzorem je Maria.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek