Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 30. 10. 2022

Farní informace na 31. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na papežská misijní díla jste společně přispěli sumou 22 717 Kč. A na Honduras za napečené koláčky jste přispěli spolu ve všech farnostech sumou 40 152 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

2. Spolčo Sedmikrásek zve dnes odpoledne děti a jejich rodiče na společnou vycházku. Budeme hledat stopy, dozvíme se něco o růženci, společně se pomodlíme a možná najdeme i poklad! Sraz tuto neděli 30. 10. 2022 ve 14 hodin na parkovišti naproti firmě Konig Bauer (bývalý ADAST). Milé děti, vezměte si s sebou zrcátko, ať můžete luštit a nezapomeňte na dobrou náladu! Těšíme se na Vás!

3. Na slavnost Všech svatých budou mše svaté takto: ráno v 7:30 v Dobrušce, odpoledne v Dobrém, Přepychách a Skuhrově v 16:30 a v Dobrušce, Bílém Újezdě a Solnici v 18:00. Na památku na všechny věrné zemřelé budou mše svaté v Dobrém, Přepychách a Skuhrově v 16:30 a v Dobrušce v kostele sv. Ducha, Bílém Újezdě a Solnici v 18:00.

4. Ve čtvrtek 3. 11. v 19:00 vás zveme do farní kaple v Dobrušce na bohoslužbu slova s meditací na téma „víra“.

5. Příští týden je první pátek v měsíci, zpovídat budeme na požádání dle možnosti buď před, nebo pak po mši svaté. Na první sobotu 5. 11. bude mše svatá i ráno v Dobrušce v 7:30.

6. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Domašína u Dobrušky příští neděli 6. 11. v 15:00.

7. Od 1. do 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Jde o pomoc pro ně i pro nás, protože jsme tím pozváni dovolit Bohu, aby nás stále více uváděl do stavu milosti posvěcující i skrze svatou zpověď, zříkat se jakékoli náklonnosti k hříchu, přijmout Eucharistii, modlit se na úmysl papeže Františka a za všechny zesnulé, s kterými nás pojí i nadále pouto lásky, která smrtí nekončí.

Přijetí pro nás znamená překonat vzdálenost, která nás dosud od Ježíše odděluje. Je příliš snadné být sedícími a nezaujatými diváky a dívat se na Ježíše, jak jde kolem. Sestupme a dovolme Ježíši, aby nás lépe poznal, nejlépe pod střechou našeho domu a v místnostech našeho srdce. Právě tam se rodí vztah přátelství a lásky, tam jsou podmínky pro to, abychom mu svěřili svůj život. Přijetí není něco navíc či formalita: je podstatné, aby se zrodil kvalitativně odlišný vztah k Ježíši a k lidem, s nimiž se setkáváme. Důvěrný vztah k Ježíši nám také umožní překonat touhu po penězích a bohatství a zbavit se starostí s tím spojených.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek