Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 25. 9. 2022

Farní informace na 26. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na církevní školství jste přispěli spolu sumou 13 933 Kč. Všem dárcům děkujeme!
  2. Ve středu na slavnost sv. Václava jste srdečně zváni na farní den do Dobrušky. Začneme slavnostní mši svatou, kterou bude od 9:00 celebrovat novokněz Misijní společnosti sv. Vincence P. Patrik Boržecký, CM. Po mši svaté se přesuneme do pastoračního centra na společné posezení s občerstvením a vzájemnými rozhovory. Pro děti bude připravena i jízda na koníku. Pitný režim bude zabezpečen, prosíme vás o přinesení pro společné občerstvení pár chlebíčků a něco málo slaného nebo sladkého. Děkujeme. Zároveň začíná farním dnem i farní kavárna.
  3. Na sv. Václava budou dále mše svaté v ostatních kostelích následovně: vigilní mše svatá v Solnici v úterý 27. 9. v 18:00. Ve středu v Dobrém, Hrošce a Skuhrově v 16:30 a v Bílém Újezdě a Přepychách v 18:00.
  4. Zároveň vás zveme na sv. Václava 28. 9. na koncert v rámci MHF F. L. Věka do kostela sv. Václava17:00.
  5. V sobotu 1. 10. je první sobota v měsíci. Proto bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.
  6. Blíží se měsíc říjen a tak bychom vás chtěli v tomto měsíci opět povzbudit do společné modlitby posvátného růžence jak doma, tak vždy i půl hodiny před mši svatou v Dobrušce.  
  7. Zveme farníky na 5. ročník svatováclavského farního plesu, který se bude konat dne 10.2022 od 19 hod. v hostinci Skalka v Podbřezí s hudebním doprovodem pana Michala Maisnera. Prodej vstupenek v ceně 300 Kč, kterých je stále ještě hojný počet, probíhá v kanceláři děkanství v pracovní dny v dopoledních hodinách nebo po domluvě.
  8. Dáváme do pozornosti národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi v dnech 27. – 28. 9. Více informací na plakátě ve vývěsce.

 Opravdový chudý je zcela odevzdán Boží lásce. Je ve všem svobodný a k dispozici Boží lásce. Naopak boháč se v tomto světě stává stále více necitlivým. Právě proto těžko chápe chudé, protože nevnímá hodnotu lidského života, a tudíž ani hodnotu obrácení. O své víře máme svědčit obrácením, které je záležitostí celého bytí, a patří k němu také naprostá důvěra v Boží milost. Toto svědectví je však výsledkem dlouhého boje. Znamená odevzdat se bez váhání Bohu. Není výdobytkem, ale darem lásky, a odpovídá se na něj zase láskou. Nemůžeme žít, a nezajímat se o lidi, kteří jsou ve vážném ohrožení. Hříchem je proto bohatství, které dovolí, aby chudí umírali u našich dveří. Rozdělení přináší především nedostatek solidarity.

Vaši bratři v Kristu

Přesunout se na začátek