Farní informace na 6. neděli velikonoční – 22. 5. 2022

Farní informace na 6. neděli velikonoční

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
23. 05. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
24. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM
25. 05. 2022
Středa
18:00 
Za + Růženu Moravcovou a dceru Evu
26. 05. 2022
Čtvrtek
07:30                                             18:00
R: Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu        V: Na úmysl CM               
27. 05. 2022
Pátek
18:00
Za + Jaroslavu Paštovou a manžela
28. 05. 2022
Sobota
18:00                            
Za živé a zemřelé členy rodiny Štaffovy
29. 05. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             18:00

R: Na úmysl CM                                                                                                      V: Za živé i zemřelé členy rodiny Veverkovy a Senkovy

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. V neděli 5. je sbírka na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen v neděli 22. 5. od 14:30.
  3. Ve čtvrtek 26. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté: Vigilní slavení v Dobrušce a v Bílém Újezdě ve středu v 18:00. V den slavnosti bude mše svatá ráno v Dobrušce v 7:30 a odpoledne v Dobrém a v Skuhrově v 16:00 a v Dobrušce a Přepychách v 18:00. V Solnici bude slavnost přeložena na neděli 29. 5. v 9:00.
  4. Zveme vás na poutní mši svatou do Domašína u Dobrušky v sobotu 28. 5. v 10:00.
  5. Zveme mládež na večer mladých do Rychnova nad Kněžnou v sobotu 28.  5. Začíná se mší svatou v 17:00.
  6. Osečnice: Příští neděli 29. 5. bude mše svatá v 11:30. Děkujeme za pochopení.
  7. Zveme dívky ve věku od 9 do 15 let na letní tábor Šeleta. Více informací ve vývěsce.
  8. Před slavností Seslání Ducha Svatého je potřeba uklidit kostel Svatého Ducha. Uklízení se bude v pátek 3. 6. od 9:00 hod. Kdo můžete, rezervujte si čas a přijďte pomoct. Úklidové prostředky zajistíme, svoje oblíbené si přineste.
  9. Ve farnosti Bystré budou probíhat od 25. do 29. 5. 2022 lidové misie, které budou vést misionáři sv. Vincence z Loštic. Program je na vývěsce.

Křesťan není nikdy sám, ale díky Duchu Svatému je příbytkem, domem, chrámem Přítomnosti živého Boha. Ba co víc, Duch Svatý, který umožňuje toto přebývání Otce a Syna v srdci věřícího, je týž, jenž nám umožňuje, abychom si uvědomovali velikost daru, který nám Ježíš zanechal, tedy jeho pokoje, dar života v plnosti, takového života, jak ho prožíval on sám. A tak onen pokoj, který byl v Ježíšovi, je od nynějška také naším pokojem.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek