Farní informace na 5. neděli velikonoční – 15. 5. 2022

Farní informace na 5. neděli velikonoční

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
16. 05. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
17. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Za živou rodinu Slaninkových, na poděkování, za zdraví a Boží požehnání
18. 05. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl
19. 05. 2022
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM               
20. 05. 2022
Pátek
18:00
Za + Václava Linharta, obě manželky a sourozence
21. 05. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Žofii a Václava Syrovátkovi a rodiče
22. 05. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za + Valériu                                                                                                      V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste společně přispěli 20 045 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. Příští neděli 5. bude sbírka na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen v neděli 15. 5. od 14:30.
  3. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 5. v 16:30.
  4. Zveme děti ve věku od 6 do 14 let na duchovní obnovu na téma Duch svatý, která se bude konat v sobotu 28. 5. v pastoračním centru v Dobrušce od 13 do 16 hod. Prosíme o nahlášení dětí do 15. 5. Marcele Volfové na email: balcarova@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 608122983.
  5. Zveme mládež na večer mladých do Rychnova nad Kněžnou v sobotu 5. Začíná se mší svatou v 17:00.
  6. Zveme dívky ve věku od 9 do 15 let na letní tábor Šeleta. Více informací ve vývěsce.
  7. V létě od 18. do 22. července 2022 chceme zorganizovat v pastoračním centru v Dobrušce Příměstský tábor pro děti z našich farností, které chodí na základní školu. V případě zájmu se ozvěte do poloviny května 2022 na email rkf.dobruska@dihk.cz.
  8. V naší farnosti plánujeme, že by svátost biřmování byla vysloužena koncem školního roku 2023, tedy v květnu nebo červnu. Minimální věk k přijetí svátosti biřmování je 14 let. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku. Kdo by chtěl přijmout svátost křtu jako dospělý, ať se nahlásí na dobruska@dihk.cz a příprava by začala v září letošního roku.   

Láska je největším poznávacím znamením každého světce a jistý a neomylný důkaz svatosti, a jen v  síle lásky můžeme my všichni dosáhnout spásy. Proto Ježíš potvrzuje, že právě po lásce se poznají jeho učedníci. Právě díky lásce vás budou všichni chválit, protože poznají, že následujete mou lásku. Žádný zázrak nevzbudí v  srdci pohanů takové pohnutí jako ctnostný život. A nic nevychovává ke ctnosti více než láska. Vždyť pohané často označují ty, kdo dělají zázraky, za podvodníky, ale na bezúhonném životě nemohou nikdy nic kritizovat (Jan Zlatoústý).

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek