Farní informace na 4. neděli velikonoční – 8. 5. 2022

Farní informace na 4. neděli velikonoční

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
09. 05. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
10. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Valiku
11. 05. 2022
Středa
18:00 
Za + Jana Mervarta a rodiče
12. 05. 2022
Čtvrtek
07:30
Za + Valiku               
13. 05. 2022
Pátek
18:00
Za Jana Pince a otce
14. 05. 2022
Sobota
18:00                            
Na úmysl CM (greg.)
15. 05. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za farníky                                                                                                        V: Na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. V neděli 5. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen v neděli 8. 5. od 14:30.
  3. Centrum pro rodinu vás srdečně zve na pouť rodin do Šedivin v neděli 5.15:00 bude mše svatá s požehnáním rodin.
  4. Zveme vás na eucharistickou adoraci příští pátek 13. 5. po večerní mši svaté v Dobrušce, kterou budou moderovat manželé Blaškovi ze společenství P. Pia.
  5. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 5. v 16:30.
  6. Zveme děti ve věku od 6 do 14 let na duchovní obnovu na téma Duch svatý, která se bude konat v sobotu 28. 5. v pastoračním centru v Dobrušce od 13 do 16 hod. Prosíme o nahlášení dětí do 15. 5. Marcele Volfové na email: balcarova@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 608122983.
  7. Milí farníci, pokud se i nadále chcete zapojit do pomoci uprchlíkům, lze darovat trvanlivé potraviny, hygienické a čisticí prostředky. Děkujeme.
  8. Zveme dívky ve věku od 9 do 15 let na letní tábor Šeleta. Více informací ve vývěsce.
  9. V létě od 18. do 22. července 2022 chceme zorganizovat v pastoračním centru v Dobrušce Příměstský tábor pro děti z našich farností, které chodí na základní školu. V případě zájmu se ozvěte do poloviny května 2022 na email rkf.dobruska@dihk.cz.
  10. V naší farnosti plánujeme, že by svátost biřmování byla vysloužena koncem školního roku 2023, tedy v květnu nebo červnu. Minimální věk k přijetí svátosti biřmování je 14 let. Kdo by chtěl přijmout svátost křtu jako dospělý, ať se nahlásí na farní mail rkf.dobruska@dihk.cz a příprava by začala v září letošního roku.   

Ježíš je „světlem, které září v temnotách“, tedy v našem srdci. Jakou jinou pevnější naději můžeme mít, než tu, jejíž předmět už přebývá v nás? Proto se říká: „Vstupte opět do svého srdce! Kam a proč chcete odejít daleko od vašeho srdce? Kde se chcete potulovat? Vstupte opět do svého srdce, protože v nitru člověka přebývá sám Kristus“ (sv. Augustin, Tract. in Jo. 18,10). Čili, věčný život je v nás už přítomný; sláva je skrytá v milosti, stejně jako strom v semenu a poledne ve slunečním svítání. Proto také Ježíš řekl v přítomném, a ne v budoucím čase: „Kdo věří, má život věčný… Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“   

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek