Farní informace na 3. neděli velikonoční – 1. 5. 2022

Farní informace na 3. neděli velikonoční

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
02. 05. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
03. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Františka a Magdalénu Lechovičových a rodiče z obou stran 
04. 05. 2022
Středa
18:00 
Za + Leonarda a Agnešu Slaninkových, syny a nevěsty
05. 05. 2022
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM               
06. 05. 2022
Pátek
18:00
Za Stanislava Krahulce, manželku Ludmilu a rodiče z obojí strany
07. 05. 2022
Sobota
7:30                                              15:00                                            18:00                            
R: Za dobrodince                          Odp.: Na úmysl CM                            V: Za + Oldřicha Baláše a Jaroslava Smolu        
08. 05. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za Marii Skalickou, manžela, za + Stanislava a Marii Šmídovy

                                                                  V: Na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Od pondělí 2. 5. začíná týden modliteb za duchovní povolání. Příští neděli 5. na neděli Dobrého pastýře bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
 2. Zveme vás v měsíci květnu na poutní mše svaté do Dřízen vždy v neděli od 14:30. 1. 5. celebruje Mons. Jan Paseka, generální vikář. Více informací na plakátku ve vývěsce.
 3. Zveme vás na poutní mši svatou na Studánku u Chábor v sobotu 7. 5. od 15:00.
 4. V měsíci květnu se budeme modlit po mši svaté v našich kostelích májovou pobožnost.
 5. V týdnu je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mši Na první sobotu 7. 5. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30. Z důvodu nepřítomnosti nás kněží v úterý v Solnici mše svatá v 18:00 nebude. Zpovídat se proto bude od 8:30 v neděli 8. 5.
 6. Milí farníci, chceme Vás informovat, že v současnosti v Běstvinách č. 39, v  nové ubytovně, která se připravuje pro terapeutickou komunitu, je  ubytováno 6 uprchlíků z Ukrajiny a v Přepychách také 6 uprchlíků, tedy celkem 12 osob. Pokud se i nadále chcete zapojit do pomoci těmto lidem, lze darovat nyní trvanlivé potraviny, hygienické a čisticí prostředky.  Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv dar, který nám odevzdáte pro ně. Děkujeme. 
 7. V létě od 18. do 22. července 2022 chceme zorganizovat v pastoračním centru v Dobrušce Příměstský tábor pro děti z našich farností, které chodí na základní školu. Tento oznam je sondáží, zda by byl o takovou akci organizovanou farností zájem. V případě zájmu se ozvěte do poloviny května 2022 na email rkf.dobruska@dihk.cz.
 8. Svátost biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle biřmování patří do této skupiny svátostí křest a eucharistie. Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. V naší farnosti plánujeme, že by tato svátost byla vysloužena koncem školního roku 2023, tedy v květnu nebo červnu. Minimální věk k přijetí svátosti biřmování je 14 let. Kdo by chtěl přijmout svátost křtu jako dospělý, ať se nahlásí na farní mail dobruska@dihk.cz a příprava by začala v září letošního roku.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Spíše než nějaký zástupce nebo náměstek je Petr znamením Krista; jeho funkce má zviditelňovat ono vnitřní vedení Ducha a vyjadřovat jednotu všech charismat a služeb při budování jediného Kristova těla. Nesmí nás nijak udivovat, že znamení zvolené pro tak důležitou a velkou věc je tak malé: je jím člověk se všemi lidskými omezeními, a to i kdyby byl přímo světec (ale to i voda křtu a eucharistický chléb jsou v tomto smyslu tak nepřiměřenými znameními!). Jedná se o Boží styl, jak dosáhnout mimořádných výsledků těmi nejprostšími prostředky, aby bylo zřejmé, že ona moc pochází od něho, a aby se „žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet“.  

   Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek