Farní informace na 2. neděli velikonoční – 24. 4. 2022

Farní informace na 2. neděli velikonoční

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
25. 04. 2022
Pondělí
18:00
Za + Vladimíra
26. 04. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Vladimíra 
27. 04. 2022
Středa
18:00 
Za + Vladimíra
28. 04. 2022
Čtvrtek
07:30
Za + Vladimíra               
29. 04. 2022
Pátek
18:00
Za + Vladimíra
30. 04. 2022
Sobota
18:00                            
Poděkování za 40 let společného života, za dar víry a Božího požehnání pro celou rodinu.        
01. 05. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za + Josefa Samka, manželku a obojí rodiče                                                                                                             V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na Svatou zemi jste přispěli spolu ve všech farnostech sumou 12 194 Kč. A do sbírky na Pastorační centrum 26 840 Kč. Děkujeme všem dárcům!
  2. V nedělí Božího milosrdenství vás zveme v Dobrušce odpoledne na pobožnost v 15:00. V ostatních kostelích se pomodlíme po mši svaté.
  3. Zveme vás na setkání chlapů v úterý 26. 4. v 19:00 do pastoračního centra v Dobrušce.
  4. Ve středu 27. 4. v 19:00 se v pastoračním centru v Dobrušce uskuteční zasedání pastorační rady Dobrušky. Kdo by měl nějaké návrhy nebo dotazy, může je předat farním zástupcům.
  5. Zveme vás na liturgii slova ve čtvrtek 28. 4. v 19:00 do kaple farního úřadu v Dobrušce.
  6. V létě od 18. do 22. července 2022 chceme zorganizovat v pastoračním centru v Dobrušce Příměstský tábor pro děti z našich farností, které chodí na základní školu. Tento oznam je sondáží, zda by byl o takovou akci organizovanou farností zájem. V případě zájmu se ozvěte do poloviny května 2022 na email rkf.dobruska@dihk.cz.
  7. Svátost biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle biřmování patří do této skupiny svátostí křest a eucharistie. Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. V naší farnosti plánujeme, že by tato svátost byla vysloužena koncem školního roku 2023, tedy v květnu nebo červnu. Minimální věk k přijetí svátosti biřmování je 14 let. Kdo by chtěl přijmout svátost křtu jako dospělý, ať se nahlásí na farní mail dobruska@dihk.cz a příprava by začala v září letošního roku.   

Tak jako na počátku dějin církve, tak i dnes, nejsou apologie, teologické nebo politické traktáty a nekonečné diskuse tím, co může vyburcovat svět ze strnulosti a spánku pochybovačnosti a obrátit ho k evangeliu. Tím je jednoduchá zvěst plná Boží síly: Ježíš je Pán!

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek