Farní informace na 4. neděli postní – 27. 3. 2022

Farní informace na 4. neděli postní

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
28. 3. 2022
Pondělí
18:00
Na poděkování
29. 3. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM  
30. 3. 2022
Středa
18:00 
Za živé a zesnulé členy rodiny Lukešovy a Šťastných
31. 3. 2022
Čtvrtek
07:30                                           
Na  úmysl CM               
01. 04. 2022
Pátek
18:00
Na úmysl CM
02. 04. 2022
Sobota
7:30                                              18:00                            
R: Za dobrodince                                V: Za + Josefa Zimu, manželku Zdeňku a celý rod     
03. 04. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za + Karla Petra, manželku, syna a sourozence a živé i zesnulé členy rodiny Petrovy                                        V: Za manželku Ladu, za uzdravení a požehnání pro celou rodinu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pastorační centrum jste přispěli spolu sumou 20 343 Kč. Děkujeme!
  2. Chceme se opět velmi poděkovat těm, kteří přišli i tento týden pomoct s přípravou ubytování pro vojnové uprchlíky v Přepychách nebo v Běstvinách. Zároveň těm, kteří přispěli materiálně nebo finančně na tento úmysl. A zároveň těm, kteří v modlitbách nepřestáváte pamatovat na všechny oběti války a nesmyslného násilí jako i na ty, kteří se snaží pomoct jakýmkoli způsobem přinášet mír, pokoj a útěchu do těchto náročných chvil.
  3. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny přede mší svatou. Na první sobotu v měsíci 2. 4. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.      
  4. Zveme vás na křížovou cestu na Studánku v sobotu 2. 4. v 15:00. A pak na velký pátek 15. 4. do Dřízen v 12:00. Můžete přijít auty, na kole nebo pěšky.
  5. Farní charita Dobruška pořádá jarní dobročinný bazárek v pastoračním centru od 1. 4. do 4. 4. Více informací na letáku ve vývěsce.  
  6. Vzadu na stole je rozpis k adoraci na velikonoční triduum. Chceme vás povzbudit, abyste se zapsali na konkrétní vám vyhovující hodinu, a pak bděli a modlili se za sebe i za druhé. Zapisujte se prosím především přes den. Pokud však bude zabezpečeno i noční bdění při Eucharistii, tak ponecháme adoraci i v noci. Děkujeme.
  7. Chceme povzbudit svobodné muže, kteří vnímají povolání do kněžského stavu, aby se přihlásili na farním úřadě a zároveň si podali přihlášku do kněžského semináře.      

Ježíši, ty jsi přišel, abys nám byl nablízku. Opustil jsi dům svého Otce a slávu nebes, abys nás jako marnotratné syny doprovodil do otcovského domu. Tvé srdce je plné soucitu a lásky. Tvá slova rozněcují naše srdce touhou najít v tobě svého bratra a objevit, co znamená být nablízku chudým, opuštěným a těm, kdo jsou zbaveni všeho, včetně naděje. Nikdy bychom se neodvážili předstoupit v tomto stavu před Otce. Ty sám sis proto na sebe vzal roztrhané šaty a jako první jsi zatloukl na bránu otcova domu. S tebou nebo spíš za tebou -jsme do něj vešli i my; a jaké bylo naše překvapení, když jsme se setkali s Láskou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek