Farní informace na 7. neděli v mezidobí – 20. 2. 2022

Farní informace na 7. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
21. 2. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
22. 2. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM           
23. 2. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl
24. 2. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Za rodinu Kujalovu a vnučku Libušku                      
25. 2. 2022
Pátek
18:00
Za živé a zesnulé členy rodiny Netíkovy a Paštovy.                     
26. 2. 2022
Sobota
18:00                            
Za zesnulé z rodiny Jarkovských a Sedláčkových     
27. 2. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Na úmysl CM                                     V: Za zesnulého Emila Čtvrtečku

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na zimní provoz kostela a pastorační centrum jste minulou neděli přispěli spolu sumou 20 665 Kč. Tuto neděli 20. 2. je celodiecézní sbírka „Svatopetrský haléř“.
  2. Ve středu 23. 2. v 19:00 hod se v pastoračním centru uskuteční zasedání pastorační rady Dobrušky.
  3. Máte možnost si zakoupit postní brožuru v sakristii kostela v ceně 40 Kč.
  4. Zveme vás na hudebně-lyrické pásmo Kantáta-Tanec šílených ve čtvrtek 3. března od 18:00 v kostele sv. Václava v Dobrušce. Více informací ve vývěsce.

 Ježíš spojuje lásku k nepřátelům s modlitbou za něho. V modlitbě totiž můžeme pochopit, že nepřítel je náš skutečný učitel, neboť díky němu se odhaluje, jak je to s kvalitou hlubin našeho srdce, kde přebývají temné a zlé city. V modlitbě můžeme rovněž zjišťovat, kdo nás pobízí k tomu, abychom naplňovali své povolání být Božím obrazem a Boží podobou, a to navzdory jeho gestům nepřátelství. V modlitbě můžeme ve světle tajemství živého Boha, jenž nás miloval v Kristu již v době, kdy jsme byli jeho nepřáteli, vidět, kdo nám skutečně působí zlo. Ano, milost k nepříteli je „milost“, je to láska Boha k nám, jak to třikrát připomíná Ježíš v dnešním evangeliu. Zároveň je to úkon humanizace toho druhého i nás samotných.     

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek