Farní informace na 8. neděli v mezidobí – 27. 2. 2022

Farní informace na 8. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
28. 2. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
1. 3. 2022
Úterý
07:30                                        
Za Olgu a Františka Matouškovy a jejich rod           
2. 3. 2022
Středa
18:00 
Za zesnulé členy rodiny Žďárkovy a Fabiánovy
3. 3. 2022
Čtvrtek
07:30                                 
Za zesnulou Valérii                 
4. 3. 2022
Pátek
18:00
Za zesnulého Karla Skalického, manželku Marii a pravnuka Viléma               
5. 3. 2022
Sobota
7:30,                                              18:00                            
R: Za dobrodince                               V: Za zesnulého Václava Vaňka, manželku, rodiče a sestru     
6. 3. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Za zesnulé členy rodiny Sobotkovy a Kubíčkovy                     V: Za zesnulého Jarolíma a Karolínu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do celodiecézní sbírky „Svatopetrský haléř“ jste přispěli spolu sumou 27 384 Kč. Tuto neděli 27. 2. se koná sbírka na pomoc Ukrajině. Více na plakátku ve vývěsce.  
  2. 2. 3. je popeleční středa, začátek postní doby. Je to den přísného postu. Mše svaté budou v Dobrém, Přepychách a Skuhrově v 16:00 a v Bílým Újezdě, Dobrušce a Solnici v 18:00. Proto mše svaté v úterý v Solnici, ve čtvrtek v Skuhrově a Přepychách a v pátek v Dobrém nebudou. Papež František: „A nyní bych chtěl apelovat na všechny, věřící i nevěřící. Ježíš nás naučil, že na ďábelskou nesmyslnost násilí se odpovídá Božími zbraněmi, modlitbou a postem. Zvu všechny, aby blížícího se 2. března, na popeleční středu, zachovali den půstu za mír. Osobitým způsobem povzbuzuji věřící, aby se v tento den intenzivně věnovali modlitbě a půstu. Ať Královna pokoje ochrání svět před bláznovstvím vojny.“
  3. V postní době vás v Dobrušce zveme na pobožnost křížové cesty ve středu a v pátek od 17:30. Začneme v pátek 4. 3. V dalších kostelích podle místních zvyklostí.
  4. V tomto týdnu je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme ve středu zhruba půl hodiny před mšemi svatými. Na první sobotu 5. 3. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.
  5. Zveme vás na duchovní obnovu do Dobrušky v sobotu 19. 3., kterou povede P. Jiří Šlégr.
  6. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat na třetí neděli postní při mších svatých.   
  7. Máte možnost si zakoupit postní brožuru v sakristii kostela v ceně 40 Kč.
  8. Zveme vás na hudebně-lyrické pásmo Kantáta-Tanec šílených ve čtvrtek 3. března od 18:00 v kostele sv. Václava v Dobrušce. Více informací ve vývěsce.
  9. Vzadu na stolku je pár postních krabiček. Kdo by chtěl, může si vzít a peníze, které si během postní doby odepře, může házet do ní a pak předat farní charitě.

Uznat nadřazenost Mistra, Ježíše Krista, tedy, že sebe samé přijmeme tak, jak na tom doopravdy jsme ve vztahu k Němu, je jedna z podob pokory. Mějme se přitom na pozoru, protože i tehdy, když vyloučíme bláznivé podoby pýchy toho, kdo se staví nad Ježíše, pořád existuje riziko, které proniká naší každodenností mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Stačí totiž, přestaneme-li pečovat o vztah s ním, budeme-li považovat za něco zbytečného snažit se připodobňovat se mu a dbát na jeho slova. Pak onemocníme duchovní slepotou, která je tím závažnější, čím méně jsme ochotni si to sami přiznat…

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek