Farní informace na 6. neděli v mezidobí – 13. 2. 2022

Farní informace na 6. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
14. 2. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
15. 2. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM (greg.)           
16. 2. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)
17. 2. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl CM                      
18. 2. 2022
Pátek
18:00
Na úmysl                      
19. 2. 2022
Sobota
 18:00                            
Na úmysl CM     
20. 2. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Za farníky                                       V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 13. 2. je sbírka na zimní provoz kostela a pastorační centrum. Do dnešního dne je z celkové půjčky 620 000 Kč zaplaceno 315 700 Kč. Příští neděli 20. 2. bude celodiecézní sbírka „Svatopetrský haléř“.
  2. Tuto neděli 13. 2. bude při mši svaté možnost obnovy manželských slibů. Zveme proto manžele i jejich děti, aby přišli společně na mši svatou. 

 Chceme být chudí jako ty, Ježíši. Nechceme důvěřovat ve vlastní síly, schopnosti či nejrůznější bohatství, protože tím bychom stavěli svůj život na písku a plně zasluhovali  hrozné: „Běda vám!“, čili, „co to děláš se svým životem?“ Chceme jít ve tvých šlépějích a vkládat všechnu naději do lásky společného Otce, žít jako děti v tvém náručí, jistí si tvou neochvějnou věrností. Chceme se jako tvá něžná matka Maria opřít o všemohoucnost toho, který tě vzkřísil z mrtvých, protože vroucně miluje život.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek