Farní informace na Svátek Křtu Páně – 9. 1. 2022

Farní informace na Svátek Křtu Páně

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
10. 1. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
11. 1. 2022
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl CM (greg.)                           
12. 1. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)
13. 1. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl CM                      
14. 1. 2022
Pátek
18:00
Na úmysl CM                       
15. 1. 2022
Sobota
18:00                            
Za Růženu a Josefa Jarkovských, Annu a Adolfa Čtvrtečkových a oba rody     
16. 1. 2022
Neděle

08:00                                                  18:00

 R: Na úmysl CM                                 V: Za Boží pomoc a požehnání pro manželé Komendovi

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli 16. 1. bude sbírka na pastorační centrum.
  2. V tomto roce zveme už ne ve středu ale každou poslední neděli v měsíci zvláště děti na mši svatou do kostela sv. Václava v 8:00 hod.
  3. Chceme vás ještě povzbudit, abyste se zapojili do synodálního procesu na farní úrovni, který probíhá až do konce března.
  4. Kdo by si přál požehnat svůj příbytek, může se na termínu individuálně domluvit s knězem.
  5. V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka, kterou kromě osobní návštěvy koledníků bude možné podpořit i finančním příspěvkem do kasičky v charitních zařízeních, v kostelech, na úřadech a v obchodech, nebo až do 31. ledna bezhotovostním darem na účet sbírky. Do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz lze přispívat dokonce po celý rok. Bližší informace najdete na letáku ve vývěsce. Děkujeme vám za veškerou přízeň i celoroční podporu charitního díla. Děkujeme Vám, kteří spolupracujete s našimi Charitami, kteří nám různým způsobem pomáháte, modlíte se za nás. Přejeme Vám v novém roce 2022 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví! Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity HK

 Je důležité, abychom přešli z čistě statického chápání svátosti křtu a křesťanského života k uchopení dynamickému; musíme se stát (skutečně!) tím, čím již jsme (po právu). Odsud vychází ona nutnost vyvíjet úsilí a dát si práci. Nemůžeme se spokojit a zůstat ve stavu dětství a duchovní nevyzrálosti. Kolik starostí a strachu máme s novorozenci, když dostatečně nerostou nebo rostou velmi nepravidelně! Avšak rodiče, kteří toto všechno prožívají, si často neuvědomují, že na duchovní rovině je jejich vlastní případ mnohem vážnější než situace jejich dítěte…

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek