Farní informace na 2. neděli v mezidobí – 16. 1. 2022

Farní informace na 2. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
17. 1. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM 
18. 1. 2022
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl CM                           
19. 1. 2022
Středa
18:00 
Prosba o Boží pomoc a ochranu
20. 1. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl CM                      
21. 1. 2022
Pátek
18:00
Za + Josefa Vogla a živé členy rodiny                      
22. 1. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Marii Vaňkovou, manžela, děti a rodiče     
23. 1. 2022
Neděle

08:00                                                  18:00

 R: Za farníky                                       V: Za + otce Jana a za živé a + členy rodu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 16. 1. je sbírka na pastorační centrum. Příští neděli 23. 1., která je nedělí Božího slova, bude celodiecézní sbírka na biblický apoštolát.
  2. Tříkrálovou sbírku bude možné podpořit až do 31. ledna bezhotovostním darem na účet sbírky. Do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz lze přispívat dokonce po celý rok. Bližší informace najdete na letáku ve vývěsce.
  3. Týden modliteb za jednotu křesťanů se letos bude konat ve dnech 18. – 25. ledna 2022. Texty modliteb připravili křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“(Mt 2,2). Při této příležitosti vás zveme na ekumenickou pobožnost do kostela sv. Václava v Dobrušce ve čtvrtek 20. 1. v 18:00 hod. 
  1. A teď pozor, zbystřete! Ve sbírce na pomoc nemocnému Matyáškovi se vybrala neuvěřitelná suma. V kostele v Dobrušce = 21480,- Kč, v kostele v Přepychách = 9520,- Kč a v kostele na Novém Hrádku = 13000,- Kč. Na účet Farní charity Dobruška lidé k dnešnímu dni poslali = 58227,- Kč. Celkem je to úžasných = 102 227,- Kč. Tato částka bude přes Farní Charitu předána rodině Matyáška. Naše velké poděkování patří Vám všem „dárcům“ za Vaši podporu. Dále šikovným dětem a jejich maminkám za pomoc při výrobě vánočních výrobků. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI !!! Spolčo Sedmikrásek 

Ježíš je Ženich mesiášských dob, který přišel slavit svůj sňatek se svou komunitou, s těmi, kdo k němu přilnuli celým svým životem a kdo usilují o to, aby jako komunita byli nevěstou, kterou Hospodin stále hledá a miluje. Vyvstává ale otázka: My křesťané máme ještě povědomí o tom, že jsme Kristovou komunitou-nevěstou? Chápeme ještě, že každou neděli jsme při eucharistické liturgii zváni k tomu, abychom slavili naši věčnou smlouvu s Pánem, když přijímáme vynikající a překypující víno Božího království a zároveň očekáváme jeho příchod ve slávě (srov. Zj 22,17–20)?

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek