Farní informace na 3. neděli v mezidobí – 23. 1. 2022

Farní informace na 3. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
24. 1. 2022
Pondělí
18:00
Za + kněze Jaroslava Smrčka 
25. 1. 2022
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl                            
26. 1. 2022
Středa
18:00 
Za živé a + členy rodiny Netíkovy a Paštovy
27. 1. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl                      
28. 1. 2022
Pátek
18:00
Za živé a + členy rodiny Kohlerovy                     
29. 1. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Annu Pišojovou, Boženu Grulichovou     
30. 1. 2022
Neděle

08:00                                                  18:00

 R: Na úmysl CM                                     V: Za + Milana Chmelaře

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Tuto neděli 23. 1., která je nedělí Božího slova, je sbírka na biblický apoštolát.
 2. úterý 25. 1. od 15:00 hod. prosíme o pomoc při uklízení betlému a vánoční výzdoby.
 3. Ve středu 26. 1. v 19:00 hod se v pastoračním centru v Dobrušce uskuteční zasedání pastorační rady.
 4. Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační setkání pro ty, kdo pečují o kostel, jeho vybavení a liturgické prádlo. Jeho smyslem je lépe porozumět liturgickému prostoru, umění, paramentům, nádobám a připomenout si praktické úkoly spojené s kostelnickou službou. Přednášejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. Roman Dvořák a svatovítský kostelník Michal Brich. Setkání se koná ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika. P. Radek Tichý Liturgie.cz  
 5. Tříkrálovou sbírku bude možné podpořit až do 31. ledna bezhotovostním darem na účet sbírky. Do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz lze přispívat dokonce po celý rok. Bližší informace najdete na letáku ve vývěsce.
 6. V září 2021 proběhla ve všech kostelích naší diecéze každoroční sbírka na církevní školy.
  Velmi nás potěšilo, že v nelehké době pandemie, která poznamenala život nejen ve školách, ale na všech úrovních naší společnosti, lidé nezapomněli na církevní školy.
  Celková vybraná částka byla letos rekordní – činila téměř 1 milion Kč. Vnímáme to jako silnou podporu našich škol a jejich každodenní práce, díky které se i při obtížných podmínkách minulého roku dařilo naplňovat jejich vzdělávací i výchovné poslání.
  Jménem ředitelů našich škol a školských zařízení všem dárcům srdečně děkujeme. 
 7.  
 8.  Jsme si vědomi toho, že když je Boží slovo obsažené v Písmu dnes hlásáno, je na nás posluchačích, abychom toto slovo uváděli do života? Uvědomujeme si doopravdy, že naším posláním je předávat svým vlastním životem druhým to, jak nám Ježíš vyprávěl Boha?     

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek