Farní informace na 2. neděli po Narození Páně – 2. 1. 2022

Farní informace na 2. neděli po Narození Páně

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
3. 1. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
4. 1. 2022
Úterý
07:30                                                           
Za zdraví a Boží požehnání pro Milana                           
5. 1. 2022
Středa
18:00 
Za živé a + členy rodiny Vrátných, Mazákovy a Dřímalovy
6. 1. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 18:00
R: Na úmysl CM                      V: Na úmysl CM
7. 1. 2022
Pátek
18:00
Za + Josefa Tylše                       
8. 1. 2022
Sobota
18:00                            
Na úmysl CM (greg.)             
 
9. 1. 2022
Neděle

08:00                                  18:00

R: Za + Ludmilu Čtvrtečkovou, manžela a živé i + členy rodiny Ságnerovy, Čtvtečkovy a Trojanovy                                  V: Na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Bohoslužby na Slavnost Zjevení Páně ve čtvrtek 6. 1. budou následovně: ráno v Dobrušce v 7:30 a pak odpoledne v 16:00Dobrém, Přepychách a Skuhrově a v 18:00 hod. v Dobrušce, Bílým Újezdě a Solnici. Z toho důvodu mše svaté v úterý v Solnici, ve středu v Bílým Újezdě a v pátek v Dobrém nebudou.
  2. Vzadu na stolku jsou pro vás připravené  oříšky s povzbuzením do nového roku. Vezměte si a doneste také těm, kdo tady s námi nemohou být. Lída a spol.
  3. Příští neděli je svátek Křtu Páně, kdy končí vánoční doba. Při mši svaté si obnovíme křestní sliby.

 V očích lidí, kteří nevěří, se může tento svět jevit pouze jako „mraveniště, které se roztříští, rozpadne a nic víc,“ ale pro nás je místem, na kterém Slovo „vztyčilo svůj stan“, místem, které „Bůh miloval tak, že za něj dal svého jednorozeného Syna“ (srov. Jan 3,16). To, co se kdysi vztahovalo k Božímu městu Siónu, poněvadž v něm přebývala Moudrost a Zákon, se dnes vztahuje z mnohem jasnějších důvodů na celou zemi: „Bůh je v jeho středu, nepohne se“ (Žl 46,6).      

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek