Farní informace na Svátek Svaté rodiny – 26. 12. 2021

Farní informace na Svátek Svaté rodiny - 26.12. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
27. 12. 2021
Pondělí
18:00
Za živé i + členy rodiny z rodiny Hanušovy a Šitlerovy
28. 12. 2021
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl CM                           
29. 12. 2021
Středa
18:00 
Za + Jaroslava Zeleného a duše v očistci
30. 12. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM
31. 12. 2021
Pátek
18:00
Na úmysl CM                          
01. 01. 2021
Sobota
08:00                                    18:00                            
R: Za farníky                            V: Na úmysl CM             
 
02. 01. 2021
Neděle

08:00                                  18:00

R: Na úmysl CM                       V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Minulou neděli jste do sbírky na pastorační centrum přispěli spolu sumou 20 643 Kč. Děkujeme všem dárcům.  
  2. Spolek „Na mou duši“ opět prosí o pomoc při pletení čtverců na výrobu tašek na pomoc lidem, o které se starají. Bavlnky jsou vzadu v kostele.
  3. Bohoslužby na Nový rok – Slavnost Matky Boží budou jako v neděli. Na závěr roku v pátek 31. 12. vás zveme poděkovat se Pánu Bohu za všechny milosti při mši svaté spojené s děkovnou pobožností: v 16:00Dobrém, Přepychách a Skuhrově a v 18:00 hod. v Dobrušce, Bílým Újezdě a Solnici.
  4. Přejeme vám všem milostiplné Vánoce a hojnost Božích darů a požehnání do Nového blížícího se roku 2022.  

V Ježíši přišlo do našeho života skutečné, pravé světlo, které osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). Je to světlo, které nepřestane nikdy svítit, protože ho žádná tma nemůže pohltit (srov. Jan 1,3), pokud ho do naší temnoty pustíme. To je důvod naší veliké radosti a naděje i v těžkých a temných chvílích našeho života. Jen nezapomeňme, že je jen jedno pravé světlo, i když se za něj vydává mnoho bludiček vedoucích do temnoty. Přeji nám všem, abychom si to pravé světlo zamilovali natolik, že vše ostatní v porovnání s ním bude jen stín, abychom s pokorou prosili o pravé světlo do našich myslí i srdcí, do našich vztahů a ničemu nedali přednost před ním. (P. Vojtěch Kodet)

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek