Farní informace na 4. neděli adventní – 19. 12. 2021

Farní informace na 4. neděli adventní - 19.12. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
20. 12. 2021
Pondělí
18:00
Za živé i + členy rodiny Sobotkovy, Kubíčkovy, Štěpánovy, Šímovy a + Miloš Pazderu
21. 12. 2021
Úterý
06:00                                    07:30                                                           
Na úmysl CM                           Za rodinu Kozákovu, Boží požehnání pro děti i vnoučata
22. 12. 2021
Středa
18:00 
Za + Miroslava Moravce, manželku Růženu a dceru Evu
23. 12. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM
24. 12. 2021
Pátek
16:00                                  18:00
Na úmysl CM                          Na úmysl CM
25. 12. 2021
Sobota
08:00                                    18:00                            
R: Za + Hanu Vaňkovou, manžela a rodiče                    V: Za farníky             
 
26. 12. 2021
Neděle

08:00                                  18:00

R: Za živé a + členy rodiny Skalických, 
Šmídovy, Hejzlarovy a Jiruškovy a Viléma Paštu       
V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Minulou neděli jste do celodiecézní sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců přispěli spolu sumou 20 838 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 12. je sbírka na pastorační centrum.
  2. Ještě stále pokračuje „DOBROČINNÝ PRODEJ aneb děti pomáhají dětem“ na pomoc nemocnému Matyáškovi, který nutně potřebuje velmi nákladné specializované rehabilitace. Kdo by nemohl přijít do kostela, může podpořit Matyáška i přes účet farní charity Dobruška. Více informací na letáčku ve vývěsce. Spolčo Sedmikrásek
  3. Adventní zpovídání bude dnes 12. probíhat v kostele sv. Václava od 16:00 hod. do večerní mše svaté. Kdo by ještě potřeboval vysloužit svátosti doma, ať se nám ozve.
  4. Prosíme o pomoc při stavění betlému a vánočních stromků v úterý 12. od 15:00 hod. v kostele sv. Václava. Můžou se zapojit také děti a mládež.
  5. Program bohoslužeb o Vánocích a na Nový rok je ve vývěsce. Na slavnost narození Páně budeme žehnat děti u jesliček a na Svátek sv. rodiny budeme udělovat požehnání rodinám.

„Dopřej, Otče, aby tvá církev kráčela směrem k lidem ve znamení lásky a aby všude probouzela radost, protože je v ní přítomen Ježíš Kristus.“ To jsou slova jedné starokřesťanské liturgické modlitby, která velmi výstižně shrnují smysl epizody Mariina navštívení u Alžběty. Přítomnost Krista, jenž přebývá v každém z nás (srov. Gal 2,20), by měla opravdově proměňovat náš život, který by se měl stávat příčinou radosti a spásy pro každého člověka, s nímž se na své životní cestě setkáme. Mějme to na paměti, když se připravujeme na slavení nadcházejících Vánoc.       

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek