Farní informace na 3. neděli adventní 12.12.2021

Farní ohlášky na 3. neděli adventní

  1. Na třetí adventní neděli zvanou také „Gaudete“, čili „neděli radosti“, se může použít při liturgických slaveních růžová barva, ozdobit oltář, hrát na varhany a jiné hudební nástroje, a také preludovat. V tomto týdnu od 17. 12. vstupujeme zároveň do druhé části adventní doby, ve které se již intenzivněji i za pomoci liturgických čtení připravujeme na Vánoce.  
  2. Dnešní neděli 12. 12. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. Příští neděli 19. 12. bude sbírka na pastorační centrum.
  3. Přijměte srdečné pozvání na již tradiční „DOBROČINNÝ PRODEJ aneb děti pomáhají dětem„. Můžete se opět těšit na krásné výrobky, které pro Vás připravily děti z našich farností. Prodej začíná od dnešní neděle 12. 12. 21 v kostele v Dobrušce. Tento rok pomáháme nemocnému Matyáškovi, který je v současné době upoután na lůžku a připojen na plicní ventilaci. Nutně potřebuje specializované rehabilitace, které jsou velmi nákladné. Moc Vás proto prosíme o Vaši podporu. Předem děkujeme, že pomáháte s námi! Kdo by nemohl přijít do kostela, může podpořit Matyáška i přes účet farní charity Dobruška. Více informací na letáčku ve vývěsce. Spolčo Sedmikrásek
  4. Adventní zpovídání bude v našich farnostech probíhat příští týden podle rozpisu na plakátě ve vývěsce. Kdo by potřeboval vysloužit svátosti doma, ať se nám ozve a rádi přijdeme k vám.
  5. Ve středu 15. 12. se uskuteční zasedání pastorační rady Dobruška v pastoračním centru v 19:00 hod. Kdo by měl nějaké podněty, může je sdělit některému členovi farní rady nebo knězi. 
  6. Zveme vás na duchovní obnovu pod vedením P. Jiřího Pilze, která se uskuteční v Dobrušce v pastoračním centru v sobotu 18. 12. Začíná se mší svatou v 9:00 hod. v kostele sv. Václava a po ní bude pokračovat program podle usměrnění P. Pilze.    
  7. do 14. února 2022 bude na plotě před kostelem sv. Václava v Dobrušce k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem vypráví příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®.

Křesťanská naděje je něco úplně jiného než naděje těch, kdo se prohlašují za optimisty. Nezakládá se totiž na subjektivním pocitu osobní volnosti jednotlivce nebo na vnitřním optimistickém rozpoložení duše, nýbrž na Ježíši Kristu, který je zárukou našeho očekávání šťastné budoucnosti. Toto nové probuzení naděje v jednotlivcích i v celém společenství charakterizují tři slova: radost, důvěra a pokoj, který neznamená nemít starosti, ale že je to plod Boží moci, která chrání srdce a myšlenky věřících v Ježíši Kristu, což je něco zcela jiného než ‚na nic nemyslet‘. Pravý pokoj není nic povrchního, ale dotýká se člověka přímo v jeho srdci a mysli, protože tak budou také jeho skutky a vztahy naplněny pokojem.

Přesunout se na začátek