Farní informace na 22. neděli v mezidobí – 29. 8. 2021

Farní informace na 22. neděli v mezidobí - 29. 8. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
30. 8. 2021
Pondělí
18:00
Za + Františka a Štefániu Juríkových
31. 8. 2021
Úterý
07:30
Za + Františka Moravce, rodiče a rodinu Hamerských
1. 9. 2021
Středa
18:00
Za + Věru a Vladimíra Henclovy, Květu a Aloise Burketovy a Pavla Pivce
2. 9. 2021
Čtvrtek
07:30
Za + Karla Tuháčka, syna Radima a vnuka Matěje
3. 9. 2021
Pátek
18:00
Za + Václava Dyntara
4. 9. 2021
Sobota
7:30, 18:00

R: Za + Vladimíra Bystričana a celý rod

V: Za zdraví a Boží pomoc

5. 9. 2021
Neděle

08:00

19:30

R: Za + Josefa a Zděnku Zimovy a celý rod

V: Za živou a + rodinu Bašovu a Jarkovskou, obrácení hříšníků, duše v očistci a Boží požehnání do dalších let pro všechny

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Od 21. 8. odvolává otec biskup Jan udělení dispenze od osobní účasti na nedělní mši svaté.
  2. Prosíme rodiče, kteří chtějí přihlásit děti do nepovinného předmětu náboženská výchova, aby odevzdali závaznou přihlášku na farním úřadě v Dobrušce, nebo po mši svaté v našich kostelích. Přihlášky jsou v zadní části kostela na stolku.
  3. Zveme vás na koncert v rámci MHF F. L. Věka v neděli 8. 2021 do kostela sv. DuchaDobrušce od 17:00 hod. Předprodej vstupenek probíhá v prodejní síti Ticketportal a on-line na www.ticketportal.cz.  
  4. Zveme mládež do Mastů od 30.-31. srpna, kde předáme žezlo vikariátního zástupcování našemu nástupci. Začínat budeme v pondělí mší svatou v Bílém Újezdě od 14:00. Poté se přesuneme do Mastů na společný program včetně grilování. Klára a Eliška
  5. Příští týden je první pátek v měsíci. Budeme zpovídat v týdnu půl hodiny před mší svatou. Je i první sobota v měsíci a proto bude mše svatá v Dobrušce i v sobotu ráno v 7:30. Povzbuzujeme ke svátosti smíření zvláště žáky a studenty, aby se i takto připravili na zahájení nového školního roku.
  6. Příští neděli budeme při všech mší svatých zpívat hymnus k Duchu Svatému a prosit ho o pomoc do nastávajícího školního roku. Zároveň budeme žehnat i školní aktovky.
  7. Zveme vás na tradiční pouť na Studánku u Chábor ve středu 8. 9. na svátek Narození Panny Marie. Začneme modlitbou posvátného růžence v 17:30 a pokračovat budeme mší svatou od 18:00 hod. Z toho důvodu mše svaté v Dobrušce a v Bílém Újezdě v 18:00 nebudou. Prosíme zároveň o pomoc při přípravě okolí kaple na tuto pouť (posečení trávy, pomoc s převozem laviček ). Děkujeme.  
  8. Zveme vás na koncert v rámci Českého varhanního festivalu do Přepych ve středu 8. 9. 2021 od 19:00 Varhany: Adam Viktora a soprán: Gabriela Eibenová. Více informací na plakátě ve vývěsce.
  9. Filharmonie Hradec Králové vás 9. 2021 od 19:30 hod. zve na koncert, který je součástí projektu „Svatá Ludmila – národní duchovní a kulturní dědictví“. Připravila provedení monumentálního Dvořákova oratoria právě v jubilejním roce 1100. výročí smrti této české kněžny a první české světice. Členům farnosti nabízí vstupenky za zvýhodněné vstupné 100 Kč. Bližší informace ke koncertu i k získání vstupenek jsou ve vývěsce.

 

Věřící je povolán k tomu, aby ve svém srdci objevil pramen svého jednání proti vůli Boží. Ať tedy nehází na druhé odpovědnost za svůj souhlas s pokušením, který vede až ke hříchu; ať nedělá z lidských, byť dobrých, zvyků podstatný prvek služby Bohu; a především ať si ze svého plnění přikázání nestaví katedru, která ho opravňuje ustanovit sebe sama soudcem druhých…                                                                                      

 

 Vaši bratři v Kristu P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek